CURS suport vital avançat en l’adult (SVA) – Abril Tortosa

Data d'inici:

4 abril, 2022

Horari

Primer dia: de 8.30h. a 18.30h. (descans dinar)
Segon dia: :de 8.30h. a 18.00h. (descans dinar)

Durada

45 hores (30h. online + 15h. presencials)

Dates

Tortosa, 4 i 5 d’abril de 2022

Introducció

És un curs destinat a formar a personal sanitari amb responsabilitat directa sobre pacients. Es forma els alumnes en la detecció precoç del deteriorament d’un pacient i protocols d´actuació en Suport Vital Avançat segons les guies de ERC 2015.
Cal que l’alumne disposi del coneixement i domini del SVB amb acreditació reconeguda pel CCR i recomanable la realització del curs de SVI (Suport Vital Immediat)

Objectius

• Identificar i tractar un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE.
• Identificar i tractar un pacient en aturada cardiorespiratòria. Compressions de c. c c calitat.
• Tractament avançat de la via aèria i accés vascular d’urgència. Identificació de Ritmes a l´aturada cardiorespiratòria –
• Identificar les arítmies periaturada.
• Maniobres postressuscitació avançades.

Objectius específics

No hi ha informació disponible

Programa

Els continguts formatius del curs, han d’assegurar l’adquisició de coneixements i habilitats relatius a: l’aprenentatge de les habilitats no tècniques: treball en equip, lideratge, presa de decisions, etc. Reconeixement del pacient crític i prevenció de l’aturada cardiorespiratòria.
• Ressuscitació al centre o l’àrea sanitària.
• Algoritme del Suport Vital Avançat.
• Maneig avançat de la via aèria i de la ventilació.
• Monitoratge i Reconeixement Arrítmies (taquiarritmies-bradiarritmies). Desfibril·lació, Cardioversió i Marcapassos transcutani.
• Vies d’administració intravasculars per administrar fàrmacs.
• Fàrmacs en l´aturada cardiaca i antiaritmics
• Cures postressuscitació.

Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test preguntes referides als continguts del curs que seran lliurades en la fase a distància. Fase online obligatòria per a poder realitzar la fase presencial.
Avaluació d’habilitats de les classes teòriques i pràctiques: per mitjà d’avaluació pràctica i teòrica al final del curs.

Metodología

Nombre d’hores de l’activitat 45 hores:
El curs té una fase d’estudi a distància (no presencial amb plataforma Moodle) amb un temps estimat de treball de 30 hores online i una fase presencial de 15 hores.
L’objectiu fonamental d’aquesta metodologia és que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics prèviament al curs i dedicar el 90% de la fase presencial a la pràctica.
El material docent de la fase no presencial consta de:
a) Manual de SVA de l’ERC en format pdf.
b) Resum en presentacions dels diversos temes i estacions.

Important! La participació en aquesta fase no presencial i la realització de les tasques és requisit indispensable per accedir a la fase presencial.

Contingut

• Identificar i tractar un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE.
• Identificar i tractar un pacient en aturada cardiorespiratòria. Compressions de c. c c calitat.
• Tractament avançat de la via aèria i accés vascular d’urgència. Identificació de Ritmes a l´aturada cardiorespiratòria –
• Identificar les arítmies periaturada.
• Maniobres postressuscitació avançades. Aneurismes d’aorta.

Docents

Jose Ramón Moreno Zafra. Infermer Assistencial Sistema d ́Emergències Mèdiques de Catalunya. Director e Instructor CCR: SVB,SVI,SVA,SVAT. Instructor Simulació Clínica. Instructor PHTLS.

Jose Antonio Martínez Vidal. Médico Asistencial del SEM Tarragona , Unidades Terrestres y Aéreas de SVA. Director SVA,SVI,SVAT , SVB y DEA por CCR y ERC.

Marta Expósito Izquierdo. Médico Asistencial Urgencias de Hospital de Vic. CAP d´urgències i SEM. Director de DVA,SVI,SVB  y DEA por CCR y ERC.

Acreditació

Acreditat amb 9,3 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

És obligatori el 100% de l’assistència al curs. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques (es requereix un 75% de respostes correctes) i pràctiques rebran un certificat oficial emès pel CCR.

Dirigit a...

Infermeres i Infermers  que presten atenció directa sobre els malalts, en unitats de crítics, urgències i/o emergències.

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.

Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.

Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

Places exhaurides!

CURS suport vital avançat en l’adult (SVA) – Abril Tortosa

+ Informació

Modalitat

Mixta

Lloc

Tortosa

Com arribar?

Nº d’assistents

Màxim 10 alumnes.

Preu col·legiats

80€

Preu no col·legiats

160€

Preu col·legiats aturats

48€ (presentant document SOC)

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.