Ajuda Humanitària

Un dels objectius del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, és destinar una part del seu pressupost anual per Ajuda Humanitària i social. Per l’any 2021 la quantitat destinada ha sigut de 6.500€.

Comissió d’Ajuda Humanitària

DEFINIM L’AJUDA HUMANITARIA com l’assistència dissenyada per salvar vides, alleujar el sofriment i mantenir i protegir la dignitat humana, en prevenció o en situacions d’emergència i / o rehabilitació.

D’acord amb Nacions Unides, per ser classificada de humanitària l’ajuda ha de ser consistent amb els principis d’humanitat, imparcialitat i independència, a més del de neutralitat; els tres primers van ser consagrats per la Resolució 46/182 de l’Assemblea General (de 1991), i l’últim per la 58/114 (de 2006).

Principi d’humanitat: el sofriment humà ha de ser atès on sigui que es trobi. L’objectiu de l’acció humanitària és protegir la vida i la salut i garantir el respecte dels éssers humans.
Principi d’imparcialitat: l’acció humanitària s’ha de fer en funció de la necessitat, donant prioritat als casos més urgents i sense fer distincions sobre la base de la nacionalitat, raça, sexe, creences religioses, classe o opinió política.
Principi d’independència operativa: l’acció humanitària ha de ser autònoma dels objectius polítics, econòmics, militars o d’un altre tipus que qualsevol agent humanitari pugui tenir respecte a les zones on s’estiguin executant mesures humanitàries.
Principi de neutralitat: Els actors humanitaris no han de prendre partit en les hostilitats i en les controvèrsies d’ordre polític, racial, religiós o ideològic.
Es distingeixen tres grans categories d’Ajuda Humanitària: emergència, de reconstrucció i rehabilitació, i prevenció de desastres.

DEFINIM ACCIÓ SOCIAL com tota acció o activitat que tingui un sentit per als que la realitzen, afectant o no la conducta d’altres, i l’orientació o inspiració és de tipus altruista i desinteressat.
permet combatre les desigualtats i injustícies que danyen els drets fonamentals de les persones i famílies.
S’identifiquen quatre tipus ideals d’acció social:
Tradicional (costum); Són accions conduïdes pel costum pròpia de l’individu, a partir de patrons en el comportament habitual d’aquest.
Afectiva (emocional); De caràcter principalment irracional guiada per emocions com l’amor, odi, etc. L’acció afectiva constitueix un moment posterior en el procés de racionalització, i el seu contingut és la passió individual.
Racional d’acord amb valors; És a dir a més de perseguir una fi racional estan guiades per .principis o normes morals. La racionalitat d’acord amb valors segueix implicant el moment de la col·lectivitat i es correspon amb formacions intel·lectuals tals com la ideologia o l’ètica (determinada per la creença en el valor ètic, o de qualsevol altre tipus, i determinada conducta, sense cap relació amb el resultat).
Racional d’acord a fins; Acció racional per aconseguir un fi establert.

Amb l’OBJECTIU d’arribar a més col·lectius, indrets…el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona aquest 2021 ha ampliat la visió que tenia d’aquesta partida pressupostaria per tal, d’intentar ajudar no sols a persones, projectes… internacionals, sinó que també als més propers territorialment, comunitàriament…

Bases per presentar els projectes

 1. Podran sol·licitar l’ajuda tots els professionals col·legiats que estiguin al corrent de pagament.
 2. El projecte ha de promoure l’atenció sanitària de primer nivell.
 3. La Comissió d’Ajuda Humanitària i Social del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona es reserva el dret d’atorgar un sol premi, en funció de la valoració dels ajuts sol·licitats. Per lo que recordem la importància de justificar a que es destinarà l’ajut i si es compta sols amb la donació de Codita o també d’altres entitats.
 4. Cal aportar la següent documentació:
  • Memòria explicativa del projecte. Han de constar els següents punts:
   • Antecedents i justificació.
   • Objectius
   • Pla d’execució i planificació temporal
   • Pressupostos, factures, plànols, fotos… Cal detallar qui és farà càrrec de cada part del pressupost i quines seran les accions si no es fa efectiva una de les parts.
   • Impacte del projecte, ha de reflexar quantes persones se preveu beneficiar de forma directa i indirecta.
   • Resultats previstos
   • Conclusions
  • Entitat jurídica que avala la sol·licitud l’ajuda (persona física/jurídica), cal aportar els estatuts de l’entitat si escau, el balanç econòmic de la mateixa de l’any 2020, pressupost de l’any 2021 i les fonts de financiació de la mateixa.
  • Certificat del jutjat de no tenir antecedents de delictes sexuals a menors.
 5. Especificar si es tracta:
  • Ajuda Humanitària
   Tipus:
   • Situació d’emergència
   • Situació de reconstrucció i rehabilitació
   • Situació de prevenció de desastres.

Amb: Ajuda en vida pròpia (no depèn de altres accions)
Ajuda dependent (depèn d’altres accions)

  • Acció Social:Tipus:De desigualtat o injustícia vol combatre i com.
 • El termini de presentació de les sol·licituds finalitza  a les 00:00 hores del dia 6 de desembre de 2021.

Sol·licitud ajuda humanitària

Hi ha un problema amb l'enviament. Please review the fields below.

  Butlletí

  Butlletí

  * Requerit

  Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


  D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

  Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.