Equivalència grau

Com Obtenir el certificat de correspondència de títol de Diplomatura a Grau.

El Ministeri d’Educació va publicar al BOE el 30 de novembre de 2015 la resolució que determina que el títol de Diplomat/da en Infermeria es correspon amb el Nivell 2 (nivell de grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

També s’indica que el nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Descripció

Per consultar el BOE fes clic aquí.

Si en algun moment calgués acreditar aquesta correspondència es pot fer de dues maneres diferents:

• Amb  una fotocòpia del BOE presentada de forma conjunta amb el títol de Diplomat/da en Infermeria

• Amb un certificat de correspondència que es pot obtenir des de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació.

Informació general

L’equiparació al nivell 2 del MECES vol dir que aquesta correspondència es realitza a efectes acadèmics i professionals.

Això significa que tots els infermers i infermeres, independentment del títol universitari que tinguin (Diplomat en Infermeria o Grau en Infermeria) tenen els mateixos drets des del punt de vista acadèmic amb el mateix accés a les diferents opcions formatives existents (màsters i doctorat), i des del punt de vista professional, amb les mateixes competències i així poder optar als mateixos llocs de treball amb les mateixes condicions i a la lliure circulació de professionals a nivell europeu.

No. Es tracta d’una equiparació a efectes acadèmics i professionals. Per obtenir el títol de Grau cal realitzar un curs d’adaptació en alguna de les Universitats que ofereixin aquesta possibilitat.

No. Amb l’equiparació a nivell acadèmic i professional les infermeres i infermers tenen els mateixos drets.

El certificat de correspondència del títol de Diplomat/da en Infermeria al Nivell 2 del MECES s’ha de descarregar des de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació

  • Rebràs un document d’acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà amb el teu CODI D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures especialitzades. Les infermeres i infermers que presten servei al SISCAT podran emetre les ordres de dispensació en format electrònic, que aniran inclouran les dades d’identificació de la infermera acreditada. Seu Electrònica del Ministeri d’Educació.

Es pot accedir a sol·licitar el certificat de correspondència per dues vies diferents:

Opció 1: Sol·licitud on-line amb Certificat Digital

Per accedir per aquesta via cal disposar de Certificat de Signatura Digital, Certificat de Persona Física o de DNI electrònic.
Pots sol·licitar el teu a:

Agència Catalana de Certificació

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Opció 2: Sol·licitud on-line amb el Sistema Cl@ve

El sistema Cl@ve permet identificar-se electrònicament per realitzar gestions de les Administracions Públiques.

És un sistema d’identificació que utilitza l’usuari i la contrasenya com a paràmetres bàsics per verificar la identitat d’una persona física.

Aquest sistema ofereix la possibilitat de realitzar una signatura digital en el núvol amb certificats personals custodiats en servidors remots.

Des d’aquest servei podem obtenir el Certificat de Correspondència des de qualsevol ordinador.

Per aquesta via es pot accedir amb Certificat de Signatura Digital, Certificat de Persona Física,  DNI electrònic o obtenint un usuari i contrasenya.

Sistema Cl@ve

Tutorial en vídeo
per obtenir el certificat de correspondència
del títol de Diplomat a Grau pas a pas

Important

En el moment de descarregar el certificat de correspondència cal tenir el títol de Diplomat/da d’Infermeria o una fotocòpia del mateix.

Podeu consultar un model de certificat de correspondència aquí.

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.