Curs d’Interpretació Analítica E-Learning

Data d'inici:

26 febrer, 2024

Horari

---

Durada

40 hores. (8 setmanes)

Dates

Del 26 de febrer al 23 d’abril de 2024

Introducció

No hi ha informació disponible

Objectius

L’ objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements necessaris i suficients respecte als valors analítics ( bioquímics, hematològics i microbiològics ) dels paràmetres biològics normals, així com l’alteració d’aquest paràmetres en els processos patològics que infereixen especial significat respecte a l’evolució de dita patologia.

Conèixer les bases fisiopatològiques i significat clínic de les alteracions enzimàtiques, hematològiques i microbiològiques per a garantir un millor seguiment per part del personal d’ Infermeria en les determinacions analítiques sol·licitades al pacient; propiciant d’aquesta forma un mecanisme ràpid i eficaç d’ avisos immediats al metge, davant qualsevol alteració important apareguda a les analítiques seriades.

Objectius específics

No hi ha informació disponible

Programa

MÒDUL 1: HEMATIMETRIA

1.Indicacions per la sol·licitud d’una hematimetria.

2.Fisiologia dels elements formes de la sang.

3.Interpretació de les alteracions de l’hemograma:

– Anèmia i Policitèmia

– Leucopènies i leucocitosis.

4. Test avaluació mòdul

MÒDUL 2: HEMOSTÀSIA

1.Indicacions per la sol·licitud de les proves de coagulació.

2.Fisiologia de l’hemostàsia.

3.Interpretació de les alteracions de de les proves de coagulació:

– Trombicitopènia, trombocitosi i trombopaties

– Coagulopaties

4. Test avaluació mòdul

MÒDUL 3: FUNCIÓ RENAL

MÒDUL 4: IONOGRAMA

1.Indicacions per la sol·licitud de les proves de funcionalisme renal i hidroelectrolític.

2. Fisiologia de la urea, creatinina i ionograma.

3.Interpretació de les alteracions de les proves de funcionalisme renal i hidroelectrolític:

– Insuficuència Renal (funcional, parenquiomatosa i obstructiva).

– Alteracions electrolítiques.

4. Test avaluació Mòdul

MÒDUL 5: PERFIL GLUCÈMIC

MÒDUL 6: PERFIL LIPOPROTÈIC

MÒDUL 7: PERFIL HEPÀTIC

1. Indicacions per la sol·licitud dels perfils glucèmic, lipoproteic i hepàtic.

2.Fisiologia de carbohidrats i lipoproteïnes.

3.Interpretació de les alteracions de la glucèmia, perfil lipídic i hepàtic:

– Hipoglucèmia i diabetis mellitus.

– Alteracions del metabolisme lipoprotèic.

– Hepatitis i malalties de les vies biliars. Diagnòstic diferencial.

4. Test avaluació Mòdul.

MÒDUL 8: GASOMETRÍA ARTERIAL

1.Indicacions per la sol·licitud d’una gasometria arterial.

2.Interpretació de les alteracions de la gasometria arterial:

– Acidosis metabòlica i respiratòria.

– Alcalosi metabòlica i respiratòria.

3. Test avaluació Mòdul.

MÒDUL 9: BIOMARCADORS

1.Indicacions per la sol·licitud de biomarcadors cardíacs i de biomarcadors de sèpsia.

2.Interpretació de les alteracions dels biomarcadors: – Cardiopatia isquèmica.

– Insuficiència cardíaca.

– Sèpsia i xoc sèptic.

3. Test avaluació Mòdul.

MÒDUL 10: PERFIL TIROIDES

MÒDUL 11: PERFIL PARTIROIDES

1.Indicacions per la sol·licitud de perfils tiroides i paratiroides.

2.Funció del tiroides i de la glàndula paratiroides.

3.Interpretació de les alteracions de la funció del tiroides i de la paratiroides:

– Hipotiroidisme i hipertiroidisme.

– Hipoparatiroidisme i hiperparatiroidisme.

4. Test avaluació Mòdul.

MÒDUL 12: ANÀLISI D’ORINA

1.Indicacions per la sol·licitud d’un anàlisi d’orina.

2.Interpretació de les alteracions del sediment urinari:

– Alteracions metabòliques

– Anàlisi microbiològic.

– Anàlisis de cristalls.

3. Test avaluació Mòdul.

Avaluació Final de Coneixements.

Test amb 45 preguntes multiresposta.

Metodología

Aquesta acció formativa s’imparteix sota la modalitat e-Learning, que permet una interacció de l’alumne i el professor utilitzant una tecnologia (plataforma Moodle) possibilitant que tots es troben en llocs diferents.

A causa de la densitat dels continguts, ja que estan ubicats dins de l’àrea tècnic-assistencial específica, les unitats didàctiques es van posant a disposició dels alumnes de forma progressiva (un mòdul cada setmana)

El temari està distribuït en mòduls. El Curs es compon de 12 mòduls (vuit setmanes).

L’alumne podrà passar de mòdul si compleix totes les tasques que inclou l’acció formativa pertinent i la superació del test de cada mòdul.

Es realitzarà una sessió amb Zoom per resoldre dubtes i consultes de cada Mòdul (8 en total).

Autoaprenentatge dels continguts teòrics, mitjançant l’estudi detallat de l’alumne dels continguts teòrics del curs amb propietat intel·lectual del docent, que estaran disponibles en format PDF i vídeos explicatius de cada tema fets pel mateix docent.

Exercicis tipus test de cada mòdul amb 10 preguntes amb respostes verdader / fals i una Avaluació final amb 40 preguntes amb 4 respostes (una sola resposta vàlida) on es veurà el reflex dels coneixements totals adquirits durant el procés formatiu.

Per assolir els coneixements i expedir el corresponent certificat d’aprofitament serà necessari superar un 70% de respostes encertades de l’avaluació final.

Contingut

Aquest curs conté 12 mòduls amb test d’avaluació de cada mòdul i una avaluació final de coneixements.

Docents

Dr. FRANCESC SEVILLA GUEVARA

Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Doctorat en Medicina Interna.

Metge Assistencial Base SEM Berga.

Metge UCI i Medicina Interna Hospital sant Joan de Déu Manresa.

Professor en la EUCS Manresa.

Acreditació

Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb  5,1  crèdits.

Dirigit a...

Infermeres i Infermers.

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 40% de subvenció.

Els  col·legiats  a  l’atur, un  50% de subvenció,  fins un  màxim del  20% d’inscripcions en  la  totalitat dels  alumnes.

Per a poder accedir  a la devolució de l’import d’inscripció per baixa, s’haurà de comunicar la baixa 72 hores abans de l’inici del curs.

Inscripció

Places exhaurides!

Curs d’Interpretació Analítica E-Learning

+ Informació

Modalitat

Online

Lloc

Altres

Com arribar?

Nº d’assistents

Mínim 20 alumnes, màxim 30

Preu col·legiats

48,00

Preu no col·legiats

80,00

Preu col·legiats aturats

40,00

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.