Jornada d’Infermeres de l'Àmbit Hospitalari 2024

DATA I HORARI

3 d’octubre 2024 de 8.30 a 15.30h.

DESTINATARIS

Infermeres i infermers

SECRETARIA TÈCNICA

Bases de participació

 1. La data límit d’admissió de resums de treballs és el dia 15 de setembre de 2024, a les 23:59 hores.
 1. Podran participar tots els professionals col·legiats, ja sigui individualment o en grup (màxim 6 autors) i que estiguin al corrent de pagament. Per presentar un treball és imprescindible que com a mínim l’autor principal sigui col·legiat a CODITA i estigui al corrent de pagament de les quotes col·legiats.
 2. L’autor principal ha d’estar inscrit a la jornada.
 3. Els membres del Comitè Científic i els membres de la Junta de Govern d’aquest Col·legi podran presentar treballs però no podran optar a premi.
 1. Els treballs es presentaran seguint les normes d’enviament de treballs. Tan sols és podrà presentar 3 treballs per participant.
 1. La procedència del treball no s’ha de mencionar, ni al títol ni al text del resum. Igualment s’evitaran al·lusions que permetin identificar el lloc concret on s’ha dut a terme l’estudi.
 2. Quedaran exclosos aquells treballs que hi figuren dades identificatives.
 1. El resum ha d’estructurar-se obligatòriament en els següents apartats:
  1. Introducció
  2. Objectiu
  3. Metodologia
  4. Resultats
  5. Conclusions
 2. L’extensió màxima del resum serà de 300 paraules.
 3. No s’admetran ni quadres ni figures.
 4. Es poden presentar comunicacions en format oral o pòster. El Comitè Científic valorarà tots els treballs i es reserva el dret de determinar el format de la mateixa dins les categories de comunicació oral o en format pòster.
 1. A partir del 25 de setembre de 2024 es comunicarà, a través de correu electrònic, l’acceptació o no dels treballs presentats i en quin format realitzar-ho, pòster o comunicació.
 2. El Comitè Científic, una vegada coneguda la identitat dels autors, podrà sol·licitar que aquests, li remetin la documentació que consideri oportuna.
 3. L’adjudicació dels premis es farà de la següent forma:
 • Dels treballs presentats, el comitè científic escollirà 3 finalistes que seran presentats en forma de comunicació el dia de la Jornada (3 octubre). D’aquests es seleccionarà:
  • 1r i 2n premi a la millor comunicació científica.
  • 1r i 2n premi al millor pòster.
 • La Junta de Govern del Col·legi pot declarar desert alguns dels premis per qüestions de qualitat o d’incompliment de les bases de participació.
 • L’import dels premis queda subjecte a la normativa fiscal actual.
 1. Informació Protecció de dades de caràcter personal:
 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), amb adreça postal a l’Av./Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, i pàgina web www.codita.org

 1. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?
  L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades del Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona és [email protected] i la seva adreça postal és l’Av./ Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona.
 2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al CODITA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la convocatòria d’aquesta Jornada.

 1. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant tres anys.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes bases.

 1. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

No es contempla la cessió de dades a tercers.

 1. Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CODITA estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CODITA deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir defensar possibles reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

 1. Com podeu exercir els vostres drets?
  Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi d’infermeres i Infermers de Tarragona, de forma presencial o per correu postal a l’Av./ Pau Casals, nº 13, 5è pis, 43003 de Tarragona, a través del registre electrònic a l’adreça [email protected]
 2. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades del CODITA.

+ Informació

Preu jornada

Infermer/a col·legiat/da CODITA gratuït

Infermer/a col·legiat/da CODITA a l’atur gratuït

Infermer/a no col·legiat/da CODITA 50€

Programa

08.30h – 09.00h

Registre i entrega de documentació

09.00h – 09.30h

Acte inaugural Oficial de la Jornada.

09.30h – 11.00h

Taula debat: Noves figures emergents als nostres hospitals

 • Infermera experta en Anestèsia.
 • Infermera experta en Cures.
 • Infermera experta en Ostomies.
 • Infermera en Pràctica Avançada.
 • ETI en accessos vasculars.

11.00h – 11.30h

Pausa cafè.

11.30h – 12.30h

Conferència Inaugural: Lideratge infermer als hospitals.

12.30h – 14.00h

TALLERS

Taller 1. Oxigenoteràpia: traqueostomia, VMNI, TAF.
Taller 2. PICC ecoguiada, patrocinat per Vygon España.
Taller 3. IA aplicada a la infermeria.
Taller 4. Teràpia de pressió negativa patrocinat per 3M Science.

14.00h – 14.30h

Presentació de Comunicacions: 3 finalistes

14.30h – 15.00h

Acte de cloenda i entrega de premis de Comunicacions i Pòsters

Dates importants a RECORDAR

Et recordem que és obligatori inscriure’s primer per poder presentar el teu treball.

El termini de presentació de treballs finalitzarà a
les 11:59h. del dia 15 de setembre de 2024.

A partir del 25 de setembre de 2024 es comunicarà a través de correu electrònic
l’acceptació o no dels treballs presentats i si són finalistes, especificant-hi
les instruccions concretes de presentació.

Inscripció

Inscripció – Jornada d’infermeres d’hospitalització.

Formulari Inscripció

Presentació de treballs

MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

Formulari per la presentació de treballs

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.