Finestreta única


Descripció


Des de ‘Finestreta única‘ qualsevol persona pot accedir a aquells serveis interactius que el Col·legi ofereix a tots els ciutadans, siguin col·legiats o no.

Així mateix, la pestanya ‘El Col·legi‘, que es troba en el menú principal, també està oberta a qualsevol ciutadà, on pot trobar la informació relativa a la nostra organització: Junta de Govern, Ubicació, etc.

Si ets un col·legiat/da, aquesta web et proporciona informació sobre el registre de les teves dades personals i professionals que es troben en custodia del Col·legi i et permet fer tràmits sobre les mateixes i sobre la teva situació col·legial.

Inclòs en la Llei Ómnibus


Els Col·legis disposaran d’una pàgina web perquè a través de la Finestreta Única els professionals puguin realitzar tots els tràmits relacionats amb la col·legiació.

 • Que serveixi de registre col·legial d’escrits, i de queixes i reclamacions contra el Col·legi o els seus col·legiats.
 • On es publiqui la llista de col·legiats i de societats professionals inscrites.
 • En el qual s’ha de publicar la Memòria Anual i el Codi Deontològic de la professió.

A través de la Finestreta Única, els professionals han de poder realitzar qualsevol tràmit necessari per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, i de forma gratuïta han de poder:

 • Inici d’activitat professional
 • Els titulats han de poder obtenir tota la informació i formularis necessaris per a l’accés a l’activitat professional i el seu exercici.
 • Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries, incloent la de la col·legiació.
 • Conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals tingui consideració d’interessat i rebre la corresponent notificació dels actes de tràmit preceptius i la resolució dels mateixos pel Col·legi, inclosa la notificació dels expedients disciplinaris quan no fos possible per altres mitjans.
 • Convocar als col·legiats a les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries i posar en el seu coneixement l’activitat pública i privada del Col·legi Professional.

Servei als ciutadans


Els ciutadans, via web mitjançant la Finestreta Única, han de poder de forma gratuïta:

 • Accedir al llistat de col·legiats, que estarà permanentment actualitzat i en el qual constaran, almenys, les següents dades: nom i cognoms dels professionals col·legiats, nombre de col·legiació, títols oficials dels quals estiguin en possessió, domicili professional i situació d’habilitació professional.
 • Accedir al registre de societats professionals.
 • Conèixer les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional, així com les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals poden dirigir-se per obtenir assistència.
 • Accedir al contingut dels codis deontològics.
 • Presentar queixes i reclamacions contra els col·legiats.

Registre professional

Sol·licitar col·legiació

Catàleg de col·legiats

Àrea de reclamacions

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×