El Col·legi

Missió, Visió i Valors


El Col·legi de Tarragona és una corporació de dret públic, emparada per la Llei i reconeguda per l’Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquesta Organització es constitueix com el referent per a la professió d’Infermeria i representa a Tarragona a un col·lectiu superior a les 4.000 col·legiades/ts.

La seva funció principal és la representació i defensa incondicional de la professió d’Infermeria, així com la protecció dels drets i deures de les seves col·legiades/ts.

El Col·legi vetlla també per l’exercici correcte de la professió infermera i pel servei que aquesta presta a la societat. Per tant, la seva activitat té una doble orientació: cap a les col·legiades/ts i cap a la societat.

D’acord a aquestes finalitats, contribueix al desenvolupament professional de la Infermeria i promou activitats formatives que afavoreixen la seva actualització en els avanços tècnic-sanitaris.

El Col·legi vol convertir-se en un punt de contacte dinàmic per a la Infermeria de Tarrragona, que serveixi a més per acréixer la identitat professional de les infermeres i infermers, al mateix temps que afavoreix la seva interrelació com a col·lectiu.

Junta de Govern


Sra. Lluïsa Brull Gisbert

Sra. Lluïsa Brull Gisbert

Presidenta

Sra. Manuela Bonillo Caballero

Sra. Manuela Bonillo Caballero

Vicepresidenta

Sr. Gerard Mora López

Sr. Gerard Mora López

Secretari

Sra. Lucía Pla Saborit

Sra. Lucía Pla Saborit

Tresorera

Sra. Estrella Martínez Segura

Sra. Estrella Martínez Segura

Vocal I

Sra. Glòria Carol Moyano

Sra. Glòria Carol Moyano

Vocal II

Sra. Montserrat Alcoverro Faneca

Sra. Montserrat Alcoverro Faneca

Vocal III

Sra. Montserrat Carreras Caballero

Sra. Montserrat Carreras Caballero

Vocal IV (Llevadora)

Sra. Núria Illamola Navarro

Sra. Núria Illamola Navarro

Vocal V

L’Equip del Col·legi


Sra. Laura Vicente Rodrigo

Sra. Laura Vicente Rodrigo

Responsable Administració

Sra. Fina García Parra

Sra. Fina García Parra

Administrativa

Sr. Àngel Pérez

Sr. Àngel Pérez

Informàtica

Sra. Paula Zaragoza Rodríguez

Sra. Paula Zaragoza Rodríguez

Administrativa

Sra. Tere Díaz Montilla

Sra. Tere Díaz Montilla

Delegada en protecció de dades

Estatuts


RESOLUCIÓ JUS/1129/2017, de 10 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Descarregar

Adreces i horari d’atenció Col·legial


Seu Tarragona

Avda. Pau Casals, 13, 5è. 43003 – TARRAGONA.
De Dll. a Dv. de 8.00 a 20.00 h.
La Seu de Tarragona romandrà tancada els següents dies: 09 d’abril, 07, 24 i 31 de desembre del 2020
Telèfon: 977 239 519 Email:  codita@codita.org

Delegació Tortosa

C/ Ramon Berenguer IV, nº67, baixos. 43500 – TORTOSA.
Atenció administrativa:
De dilluns a dijous de 15.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 13.00 hores
Assessoria Jurídica:
Dilluns de 9.00 a 13.00 i dijous de 15.00 a 19.00 hores
Telèfon: 977 442 999  Email:  coditor@codita.org

Codi Deontològic CIE


El Consell Internacional d’Infermeres (CIE) va adoptar per primera vegada un Codi Internacional d’Ètica per a Infermeres en 1953. Després s’ha revisat i reafirmat diverses vegades, la més recent és este examen i revisió completats en l’any 2000.

Descarregar

Codi d’Ètica


Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. Aprovat a Barcelona, en la sessió ordinària del Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya celebrada el dia 18 de setembre de 2013.

Descarregar

Memòria


Teniu a la vostra disposició la Memòria Visual resum de l’any 2018. Visualitzar

Teniu a la vostra disposició la Memòria Visual resum de l’any 2017. Visualitzar

Pressupostos


Tenint com a objectiu la transparència, a continuació publiquem el resum de dades econòmiques
de l’any 2018 i la proposta de Pressupost per aquest any 2019:

Auditoria Econòmica 2018
Descarregar

Proposta Pressupost 2019
Descarregar

Pòlissa de responsabilitat civil professional


L’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix als Col·legiats de Tarragona està concertada amb la companyia “AXA“.

Les característiques principals són:

Risc cobert: responsabilitat civil professional dels col·legiats en el desenvolupament propi de la seva activitat professional o especialitat sanitària, tal com es regula en la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, incloent l’activitat docent, la depilació per làser, teràpies alternatives i pírcing.
Sumes assegurades i cobertures:
Màxim d’indemnització per sinistre: s’incrementa a 3.500.000€
Límit per anualitat: 21.000.000€
Termini: un any, renovable si no hi ha preavís.
Inhabilitació professional: Se n’incrementa l’import de la indemnització màxima fins 4.000€ mensuals, durant un màxim de 24 mesos, termini que també ha estat augmentat.
Assistència legal davant agressions.
Contra demanda davant acusacions desestimades per resolució judicial ferma que acrediti l’existència de mala fe o temeritat per part del demandant.
Com a conseqüència de tot això, s’inclouen al present dossier els següents documents:
1. – Condicions particulars i addicionals de l’assegurança de responsabilitat civil professional.
2. – Normes de procediment davant de qualsevol reclamació formulada a col·legiats i informació a facilitar des dels Col·legis al Consell General quan es produeixi un sinistre.
Formulari de comunicació de sinistre de responsabilitat civil o penal, a emplenar en cada cas pel col·legiat/a afectat/a per a la seva tramesa pel Col·legi a aquest Consell General.

Descarregar

Bústia de suggeriments


  • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×