Inscripció i Presentació de Treballs al 2on Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA 2023

DATA I HORARI

25 d’octubre de 2023 de 8.30h a 15.15h

OBJECTIU GENERAL

Compartir experiències i evidències en l’ambit de l’Atenció Primària (AP).

DESTINATARIS

Infermeres i infermers

SECRETARIA TÈCNICA

CODITA- Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

[email protected]

Objectius específics

 • Crear un espai de desenvolupament per la infermera d’AP.
 • Aprendre a cuidar-nos per poder cuidar.
 • Conèixer el marc de referència actual en quan a la cronicitat.
 • Millorar el maneig de tècniques i cribatges que es realitzen a l’AP.
 • Actualitzar coneixements en quan a nous dispositius d’autocontrol.
 • Facilitar eines pel desenvolupament de la salut comunitària.
 • Potenciar l’autolideratge de la infermera d’AP.
 • Donar a conèixer les actualitzacions i noves tendències en la promoció i prevenció de la salut.

Normativa


NORMES GENERALS D’ENVIAMENT DE RESUMS

S’acceptaran com a comunicacions al II Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA preferiblement treballs que tinguin alguna relació amb la temàtica del Congrés i tots aquells relacionats amb l’àmbit de la Infermeria Familiar i Comunitària. Els treballs poden ser o no inèdits i realitzats durant els últims 3 anys.

Es podran presentar resums d’estudis d’investigació amb resultats o experiències que s’hagin implementat i hagin sigut avaluades.

A efectes d’aquest esdeveniment, les revisions bibliogràfiques constitueixen un pas previ i necessari en la realització d’un treball, però no suposen en si mateixes projectes d’investigació amb resultats i implicacions per la pràctica clínica, per tant no seran acceptades per la seva presentació.

Respecte a les revisions sistemàtiques s’ha de tenir en compte que el resum ha de contenir els següents passos: pregunta de revisió/objectius; bases de dades incloses; criteris d’inclusió i exclusió d’estudis; pla i estratègies de cerca; mètodes per seleccionar els estudis i avaluació de la qualitat dels estudis seleccionats, mètodes per extreure i sintetitzar les dades de la revisió, Resultats i discussió.

S’acceptaran igualment amb les mateixes normatives d’avaluació, treballs de recerca d’estudiants del Grau D’Infermeria que hagin finalitzat els seus estudis. En cas de que la comunicació pertanyi a un professional en formació (EIR) aquest haurà de constar com a primer autor.

Els resums dels treballs que es vulguin presentar s’han d’enviar mitjançant el formulari que trobaràs a la pàgina web del congrés. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s’utilitzarà lletra Arial, mida 10 i interlineat d’1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.

Els resum haurà de tenir les següents característiques:

 1. Estructurar el resum de la següent manera: Títol, Introducció, Objectius, Material i mètodes, Resultats, Conclusions i Discussió.
 2. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

La data límit per presentar els resums serà el dia 21 de setembre de 2023 a les 23:59 hores. Els comitès es reserven el dret de poder ampliar aquest termini.

A l’adreça de correu electrònic que ens faciliti l’autor responsable de l’enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, a partir del 05/10/2023, s’informarà de l’acceptació i la modalitat.

Els millors treballs (comunicació i/o pòster) es presentaran el dia del Congrés. El Comitè Científic es reserva el dret de canvi de format a una altra presentació.

Els resums i pòsters admesos estaran disponibles a la web del Congrés.

El primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d’estar inscrit al Congrés per poder presentar el treball, el grup investigador haurà de ser com a màxim de 6 autors.

Un autor o grup d’investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d’estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.

Les pòsters i les comunicacions acceptades han de complir la normativa per a la presentació de treballs acceptats comunicacions i/o pòsters disponibles a la web del Congrés. S’ofereixen premis a les millors comunicacions orals i a les millors comunicacions pòster. La selecció es farà atenent a la qualitat i originalitat dels treballs presentats. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i 2 premis. No hi ha límits d’edat o categoria professional per optar a aquests premis.

El Comitè científic emprarà rúbriques i criteris d’avaluació per la puntuació de l’abstract (80%) i per la defensa (20%), atorgant així els premis als que obtinguin millor puntuació.

Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

L’enviament del resum implica l’acceptació d’aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.

Els diplomes acreditatius de la presentació del pòster seran lliurats al primer autor del treball mitjançant el mail de contacte un cop finalitzat el congrés.

Comitè Organitzador
II Congrés de d’Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA.

Comité Organitzador

Comité Científic

+ Informació

Programa

08.30h – 09.00h

Acreditació i entrega de documentació.

09.00h – 09.30h

Acte inaugural. Representants institucionals.

09.30h – 10.30h

Conferència Inaugural. “Abordatge a la fragilitat”

Dra. Julia Gonzalez Vaca.

Grup d’Investigació Infermera (GRIN) de l’àrea de Medicina Translacional de IDIBELL.  Departament d’Infermeria. Escola d’Infermeria UB.

10.30h – 11.30h

Taula-debat: “L’expertesa de la Infermera Familiar i Comunitària”

 • La infermera en l’atenció a les persones amb diabetis. Olga Gómez Ramón, infermera consultora experta en diabetis.

 • La infermera de família experta en CURES. Anna Roig Panisello, referent territorial de ferides complexes a l’ICS Terres de l’Ebre.

 • La gestió de casos com element clau de l’especialitat familiar i comunitària. Loli Villareal Benítez, infermera d’atenció domiciliària i gestora de casos Reus 5. Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria URV.

 • L’aportació de la infermera familiar i comunitària a les escoles i instituts. Sònia Ponce López, infermera especialista en pediatria i referent territorial de Salut i Escola a Terres de l’Ebre

  Modera: Ester Duran periodista de CODITA

11.30h – 12.00h

Pausa cafè.

12.00h – 13.00h

Tallers (places limitades) i presentació comunicacions finalistes.

**La inscripció inclou l’assistència a un taller**

TALLER 1: “Plans de cures estandarditzats a l’AP”. Programa Ares-AP. Núria Martín Vergara.

TALLER 2: ”Maneig dels dispositius en l’atenció al pacient pal·liatiu d’alta  complexitat”. Gemma Serra Recasens i Ariadna Nieto Cardenas.

TALLER 3:  “Prevenció. En quin punt estem? Estratègies pràctiques de vacunació“.

TALLER 4:  “Som el que vivim” suïcidi infanto-juvenil: del patiment extern al  trastorn mental i la manca de sentit de viure. Xusa Serra Llanas.

13.30h – 14.00h

Tallers (places limitades) i presentació pòsters finalistes.

**La inscripció inclou l’assistència a un taller**

TALLER 1: “Plans de cures estandarditzats a l’AP. Programa Ares-AP. Núria Martín Vergara.

TALLER 2: ”Maneig dels dispositius en l’atenció al pacient pal·liatiu d’alta  complexitat”. Gemma Serra Recasens i Ariadna Nieto Cardenas.

TALLER 3: “Prevenció. En quin punt estem? Estratègies pràctiques de vacunació“.

TALLER 4: “Som el que vivim” suïcidi infanto-juvenil: del patiment extern al  trastorn mental i la manca de sentit de viure. Xusa Serra Llanas.

14.00h – 14.45h

Conferència de cloenda. “Com comunicar millor i treballar en equip de forma assertiva”.

Anna Aumatell. Actriu i humorista, experta en comunicació i improvisació.

14.45h – 15.15h

Acte de cloenda i lliurament de premis.

Dates importants a RECORDAR

Et recordem que és obligatori inscriure’s primer per poder presentar el teu treball.

Enviament treballs fins: 28/09/23

Acceptació de treballs a partir de 05/10/23

Enviament treball complert 15/10/23


Preu Congrés:

Infermer/a col·legiat/da CODITA gratuït

No col·legiat CODITA 12€

Inscripció

Inscripcions al 2on Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA

Hi ha un problema amb l'enviament. Please review the fields below.

  Presentació de treballs

  Normes per a la presentació de treballs

  Es poden presentar treballs en dos formats diferents:

  1. PÒSTER
  2. COMUNICACIONS

  Cada treball ha de complir amb la següent normativa:


  NORMES GENERALS D’ENVIAMENT DE RESUMS

  S’acceptaran com a comunicacions al II Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA preferiblement treballs que tinguin alguna relació amb la temàtica del Congrés i tots aquells relacionats amb l’àmbit de la Infermeria Familiar i Comunitària. Els treballs poden ser o no inèdits i realitzats durant els últims 3 anys.

  Es podran presentar resums d’estudis d’investigació amb resultats o experiències que s’hagin implementat i hagin sigut avaluades.

  A efectes d’aquest esdeveniment, les revisions bibliogràfiques constitueixen un pas previ i necessari en la realització d’un treball, però no suposen en si mateixes projectes d’investigació amb resultats i implicacions per la pràctica clínica, per tant no seran acceptades per la seva presentació.

  Respecte a les revisions sistemàtiques s’ha de tenir en compte que el resum ha de contenir els següents passos: pregunta de revisió/objectius; bases de dades incloses; criteris d’inclusió i exclusió d’estudis; pla i estratègies de cerca; mètodes per seleccionar els estudis i avaluació de la qualitat dels estudis seleccionats, mètodes per extreure i sintetitzar les dades de la revisió, Resultats i discussió.

  S’acceptaran igualment amb les mateixes normatives d’avaluació, treballs de recerca d’estudiants del Grau D’Infermeria que hagin finalitzat els seus estudis. En cas de que la comunicació pertanyi a un professional en formació (EIR) aquest haurà de constar com a primer autor.

  Els resums dels treballs que es vulguin presentar s’han d’enviar mitjançant el formulari que trobaràs a la pàgina web del congrés. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s’utilitzarà lletra Arial, mida 10 i interlineat d’1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.

  Els resum haurà de tenir les següents característiques:

  1. Estructurar el resum de la següent manera: Títol, Introducció, Objectius, Material i mètodes, Resultats, Conclusions i Discussió.
  2. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

  La data límit per presentar els resums serà el dia 21 de setembre de 2023 a les 23:59 hores. Els comitès es reserven el dret de poder ampliar aquest termini.

  A l’adreça de correu electrònic que ens faciliti l’autor responsable de l’enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, a partir del 05/10/2023, s’informarà de l’acceptació i la modalitat.

  Els millors treballs (comunicació i/o pòster) es presentaran el dia del Congrés. El Comitè Científic es reserva el dret de canvi de format a una altra presentació.

  Els resums i pòsters admesos estaran disponibles a la web del Congrés.

  El primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d’estar inscrit al Congrés per poder presentar el treball, el grup investigador haurà de ser com a màxim de 6 autors.

  Un autor o grup d’investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d’estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.

  Les pòsters i les comunicacions acceptades han de complir la normativa per a la presentació de treballs acceptats comunicacions i/o pòsters disponibles a la web del Congrés. S’ofereixen premis a les millors comunicacions orals i a les millors comunicacions pòster. La selecció es farà atenent a la qualitat i originalitat dels treballs presentats. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i 2 premis. No hi ha límits d’edat o categoria professional per optar a aquests premis.

  El Comitè científic emprarà rúbriques i criteris d’avaluació per la puntuació de l’abstract (80%) i per la defensa (20%), atorgant així els premis als que obtinguin millor puntuació.

  Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

  L’enviament del resum implica l’acceptació d’aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.

  Els diplomes acreditatius de la presentació del pòster seran lliurats al primer autor del treball mitjançant el mail de contacte un cop finalitzat el congrés.

  Comitè Organitzador
  II Congrés de d’Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA.

  MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

  Formulari per la presentació de treballs

  Hi ha un problema amb l'enviament. Please review the fields below.

   Butlletí

   Butlletí

   * Requerit

   Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


   D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

   Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.