Curs Pautes d’Actuació d’Infermeria a Urgències. Semipresencial

Data d'inici:

8 abril, 2024

Horari

Sessió presencial el 10 de juny de 2024 de 9 a 13 hores.

Durada

40 hores. (8 setmanes)

Dates

Del 8 d’abril al 9 de juny 2024

Introducció

No hi ha informació disponible

Objectius

L’objectiu fonamental el qual volem donar resposta és l’adquisició de coneixements teòrics i habilitats pràctiques bàsiques que permetin afrontar amb solvència les Patologies urgents més freqüents:

-Identificar situacions de risc vital.

-Identificar situacions que requereixin una atenció urgent, assignant la prioritat i situant als pacients en la zona adequada, aplicant el protocol de Triatge.

Avaluar els signes i símptomes característics en les patologies cardiovasculars.

Classificar les patologies cardiovasculars més comunes.

Aplicar els procediments específics en la síndrome coronària aguda Activació Codi IAM.

Actualitzar les tècniques de RCP bàsica i avançada en el pacient adult.

Avaluar els signes i símptomes característics en les patologies respiratòries.

Classificar les patologies respiratòries més comunes.

Avaluar els signes i símptomes característics en les patologies neurològiques.

Classificar les patologies neurològiques més comunes.

Avaluar els signes i símptomes característics en les patologies traumatològiques.

Classificar les patologies traumatològiques més comunes.

Conèixer i preparar els fàrmacs més importants utilitzats en Urgències.

Objectius específics

No hi ha informació disponible

Programa

Tema 1. TRIATGE. Valoració i Classificació a Urgències

 • Models de Triatge.
 • Competències infermeres al triatge.
 • Assignació dels nivells de triatge.
 • Aspectes clau en la valoració i la revaluació del pacient.
 • Tècniques i eines del triatge.
 • Estratègies de transferència d’informació eficaç.

Tema 2. ACTUACIÓ IMMEDIATA DAVANT ACCIDENT CEREBROVASCULAR

 • Classificació dels AVC.
 • CODI ICTUS.
 • Activació del CI.
 • Criteris d’activació del CI.
 • Criteris d’exclusió del CI.

Tema 3. MANEIG DE FÀRMACS A LES URGÈNCIES

Fàrmacs antiarrítmics utilitzats a urgències.

Adenosina: mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs. Digital mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs. Bloquejants dels canals del calci: Verapamil, Diltiazem, Nifedipina, mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs. Beta Bloquejants: Atenolol, Metoprolol, Propanolol, Esmolol, mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs.

Farmacologia a les urgències respiratòries. Fàrmacs beta adrenèrgics, Salbutamol, Fàrmacs anticolinèrgics, Bromur d’Ipratropi. Mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs.

Farmacologia a les Urgències Endocrines. Insulines, Antidiabètics orals, Agents tiroïdals i antitiroïdals. Mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs.

Analgèsics i Antiinflamatoris. Analgèsics opiacis; Morfina, Meperidina, Fentanil, Tramadol. Mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs.

Sedació: Benzodiazepines, Propofol, Tiopental sòdic, Etomidat, Ketamina. Mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs. Relaxants musculars: Succinilcolina, Pancuroni, Atracuri, Vecuroni, Rocuroni Mecanisme d’acció, indicacions, dosificació, precaucions, efectes secundaris, interaccions amb altres fàrmacs.

Tema 4. URGÈNCIES RESPIRATÒRIES

 • Insuficiència respiratòria
 • Insuficiència respiratòria aguda (ira)
 • Ventilació mecànica no Invasiva VMNI
 • Contraindicacions de VMNI
 • Reagudització de la MPOC
 • Crisi asmàtica

Tema 5. SÈPSIA, SHOCK SÈPTIC I CODI SÈPSIA

 • Codi sèpsia. Pautes i recomanacions.
 • Activació del codi sèpsia.
 • Intervencions infermeres i tractament.

Tema 6. SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA. MONITORATGE ECG

Síndrome Coronària Aguda. Criteris d’activació Codi IAM. Monitorització d’ECG:

 • Arrítmies Supraventriculars
 1. Taquicàrdies auriculars.
 2. Taquicàrdies reentrants nodals.
 3. Taquicàrdies intervingudes per una via accessòria.
 4. Fibril·lació Auricular.
 5. Flutter Auricular.
 • Arrítmies Ventriculars
 1. Extrasistòlia Ventricular.
 2. Taquicàrdia ventricular.
 3. Taquicàrdia helicoïdal a Torsade de Pointes.
 4. Fibril·lació Ventricular.

Tema 7. Algoritme SVA ERC 2021

Causes especials:

 • Hipovolèmia
 • Anafilaxi
 • Hipotèrmia
 • Asma
 • Hiperpotassèmia / Hipopotassèmia
 • Hipercalcèmia / Hipocalcèmia

Tema 8. URGÈNCIES TRAUMATOLÒGIQUES

 • Traumatismes
 • Fractures
 • Obertes
 • Tancades
 • Luxacions
 • Esquinços
 • Lesions musculars
 • Fractures de l’extremitat superior
 • Fractura de clavícula
 • Fractures toràciques
 • Fractures vertebrals
 • Fractures de l’extremitat inferiorTema 9. TEORIA TALLER D’ACCESSOS VENOSOS.
  • Catèter Venós Perifèric (CVP)
  • Via Intraòssia (VIO)
  • Port-a-cath (PAC)
  • Gasometria Arterial (GSA) TEORIA TALLER DE LA VIA AÈRIA.
  • Via aèria instrumentalitzada
  • Dispositius supraglòtics.
  • Mascareta laríngia
  • Mascareta laríngia Proseal ( Suprem)
  • Fasttrach
  • Intubació amb Fasttrach

AVALUACIÓ FINAL.

MÒDUL PRÀCTICUM.

TALLER D’ACCESSOS VENOSOS. Mòdul Presencial

 • Catèter Venós Perifèric (CVP)
 • Via Intraòssia (VIO)
 • Port-a-cath (PAC)
 • Gasometria Arterial (GSA)

TALLER DE LA VIA AÈRIA. Mòdul Presencial

 • Via aèria instrumentalitzada
 • Dispositius supraglòtics:
 • Mascareta laríngia
 • Mascareta laríngia Proseal ( Suprem)
 • Fasttrach
 • Intubació amb Fasttrach

 

Metodología

Curs en Modalitat Blended learning (Semipresencial) Durada de 50 hores:

Combinem l’e-learning, 46 hores Mòdul teòric de treball a l’aula virtual (Moodle) distribuïdes en nou temes durant 9 setmanes de treball, amb 1 sessió de 4 hores de formació presencial, i avaluació final tipus test, on es veurà el reflex dels coneixements totals adquirits durant el procés formatiu.

Es realitzarà una sessió Zoom cada setmana (9 en total) per resoldre dubtes i consultes de cada Mòdul, és important l’assistència, encara que NO ÉS OBLIGATÒRIA, el Zoom quedarà gravat.

Mòdul pràctic de 4 hores (10 de juny de 2024) que permetrà enriquir l’experiència de l’alumne, a dur a terme una vegada superada la fase Moodle.

El mòdul de pràcticum té dues parts diferenciades, però complementàries:

 • El treball d’estudi que l’alumne farà al llarg del mòdul teòric.
 • En segona instància haurà de fer les pràctiques d’aquest de manera presencial.

  *L’assistència al taller de seguiment del pràcticum és obligatòria.

Contingut

No hi ha informació disponible

Docents

Joan María Estrada Masllorens. Diplomat en Infermeria.

Màster Universitari en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències UB-UAB.

Professor Universitat de Barcelona.

Doctor per la Universitat de Barcelona.

Director Màster Urgències Hospitalàries Universitat de Barcelona.

José Antonio Sarria Guerrero Diplomat en Infermeria.

Màster Universitari en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències UB-UAB.

Professor Universitat de Barcelona.

Doctor per la Universitat de Barcelona Director.

Màster Urgències Hospitalàries Universitat de Barcelona.

Maria José Martin Hervás Diplomada en Infermeria.

Infermera Servei d’Urgències Hospital Universitari de Bellvitge.

Màster d’Infermeria a Urgències, Emergències i Catàstrofes Professora col·laboradora Universitat de Barcelona.

Rafael Garrido Díaz Diplomat en Infermeria.

Màster Universitari en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències UB – UAB. Instructor director Suport Vital Bàsic i DEA CCR i ERC.

Instructor director Suport Vital Immediat CCR i ERC.

Instructor Suport Vital Avançat CCR i ERC.

Professor col·laborador Universitat de Barcelona.

Eduard Martínez García Metge Servei d’Urgències Hospital Mútua de Terrassa. Metge Suport Vital Avançat Sistema Emergències de Catalunya SEM.

Instructor Suport Vital Avançat CCR i ERC.

Professor col·laborador Universitat de Barcelona.

Acreditació

Sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit a...

Infermeres i Infermers.

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 40% de subvenció.

Els  col·legiats  a  l’atur, un  50% de subvenció,  fins un  màxim del  20% d’inscripcions en  la  totalitat dels  alumnes.

Per a poder accedir  a la devolució de l’import d’inscripció per baixa, s’haurà de comunicar la baixa 72 hores abans de l’inici del curs.

Inscripció

Places exhaurides!

Curs Pautes d’Actuació d’Infermeria a Urgències. Semipresencial

+ Informació

Modalitat

Mixta

Lloc

Tarragona

Com arribar?

Nº d’assistents

Mínim 20 alumnes, màxim 30.

Preu col·legiats

76,00€

Preu no col·legiats

127,00€

Preu col·legiats aturats

63,00€

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.