Curs Electrocardiografia Pràctica e-Learning

Data d'inici:

13 octubre, 2020

Horari

Dedicació hores alumne: 5 hores per setmana 

Durada

40 hores (8 setmanes)

Dates

Data inici Curs: 13 d’octubre del 2020
Data finalització Curs: 11 de desembre del 2020 

Introducció

 Curs organitzat per l’Associació Catalana per a la Millora Contínua de Professionals Sanitaris

Objectius

No hi ha informació disponible

Objectius específics

No hi ha informació disponible

Programa

Estudi de l’activació auricular.

Estudi de la despolarització ventricular. 

Estudi de la repolarització ventricular. 

Condicions generals i normes d’ús pel funcionament correcte de l’Electrocardiògraf. 

Derivacions del ECG. Bipolars. Monopolars . Precordials. Precordials dretes. i Posteriors 

Criteris de normalitat de l’ECG. 

Creixement de cavitats: 

  • Creixement auricular. 
  • Hipertrofia ventricular 
  • Alteracions de la repolarització ventricular: 

Maneig inicial de la SCA: 

  • Taquiarítmies i Bradiaritmies. Estudi pràctic amb simulador. 
  • Alteracions ióniques en el ECG: 
  • Hiperpotasèmia, hipopotasèmia, hipercalcèmia, hipocalcèmia 
  • Interacció de fàrmacs en el ECG 

Avaluació final 

Metodología

Curs amb una durada de 40 hores lectives.

Aquesta acció formativa s’imparteix sota la modalitat e-Learning, que permet una interacció de l’alumne i el professor utilitzant una tecnologia (plataforma Moodle) possibilitant que tots es troben en llocs diferents. A causa de la densitat dels continguts, ja que estan ubicats dins de l’àrea tècnic-assistencial específica, les unitats didàctiques es van posant a disposició dels alumnes de forma progressiva (un mòdul cada setmana) el Curs es composa de 8 mòduls.

L’alumne podrà passar de módul si realitza totes les tasques que inclou la acció formativa pertinent.

Per fomentar al màxim la interacció de l’alumne amb l’equip tutorial, es plantegen les següents eines de teleformació, posades en marxa per diferents mecanismes a la plataforma al llarg de l’procés formatiu:

Autoaprenentatge dels continguts teòrics, mitjançant l’estudi detallat de l’alumne dels continguts teòrics del curs amb propietat intel·lectual del docent, que estaran disponibles en format PDF.

A més inclou documents de suport, vídeos, casos pràctics, Power Point amb 85 exercicis d’Electrocardiogrames interactius amb retroalimentació al fer clic.

Aquest arxiu es posarà a disposició de l’alumne a la fase final del curs, abans de la realització del Test Final d’Avaluació del Curs com a entrenament previ i control de l’autoaprenentatge adquirit.

Exercicis d’autoavaluació en diferents blocs formatius que consten de 5, 3 i 2 preguntes multiresposta i un exercici d’autoavaluació final amb 30 preguntes amb 4 respostes ( i sola resposta vàlida ) on es veurà el reflex dels coneixements totals adquirits durant el procés formatiu. Per assolir els coneixements i expedir el corresponent certificat d’aprofitament caldrà un 70 % de respostes acertades.

Es permet als alumnes realitzar 2 vegades cadascuna de les avaluacions de obligada realització per a superar el curs

• Es resoldran 10 casos de ECG de cada tema ( en total 100 casos de ECG on es realitzarà la rutina d’interpretació de cadascú ). L’alumne haurà de respondre a diferents exercicis i supòsits pràctics. Un cop contestats, el docent tornará als alumnes correccions per escrit individualitzades, amb les explicacions oportunes sobre la resolució del cas.

Amb això garantirem una adequada fixació dels continguts teòrics, així com una millor comprensió per part de l’alumne.

Amb aquests exercicis i casos pràctics s’estableix un feedback amb l’alumne per optimitzar l’aprenentatge dels continguts i el seu enfocament des del punt de vista pràctic i aplicable a el lloc de treball.

• Interacció del grup. Tots els alumnes tindran l’oportunitat d’interaccionar amb la resta d’alumnes per mitjà de fòrum que es posarà a disposició dels mateixos en l’aplicació de teleformació dissenyada expressament per al desenvolupament d’activitats formatives grupals amb eines metodològiques avançades.

Durant el Curs s’establiran videoconferències mitjançant app Zoom , un calendari de classes en línia amb el docent que serà proporcionat als alumnes perquè puguin planificar-se i assistir a les mateixes.

Els alumnes podran participar activament, ja sigui exposant els seus dubtes que seran resoltes pel docent en la mateixa sessió, o aportant coneixements i experiències personals sobre el tema tractat. Axí mateix els alumnes estaran en contacte directe amb el docent via mail per resodre els seus dubtes.

Contingut

No hi ha informació disponible

Docents

Rafael Garrido Díaz.
Diplomat en Infermeria. Universitat de Barcelona
Doctorant per la facultat de Psicologia Universitat de Barcelona.
Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la Universitat de Barcelona
Máster en Bases, Procediments i Tècniques aplicades del Pacient Crític i Emergències per la Universitat de Bacelona
Màster Universitari en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències per la Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona
Instructor Director de Suport Vital Bàsic i DEA pel Consell Català de Ressuscitació i European Resuscitation Council ERC
Instructor Director de Suport Vital Immediat pel Consell Català de Ressuscitació i European Resuscitation Council ERC
Instructor de Suport Vital Avançat pel Consell Català de Ressuscitació i European Resuscitation Council ERC 

Acreditació

Aquesta acció formativa ha estat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 5’9 crédits amb registre núm 09/028335-IN 

Dirigit a...

Infermeres i Infermers

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

Curs Electrocardiografia Pràctica e-Learning

+ Informació

Modalitat

Online

Lloc

Altres

Com arribar?

Nº d’assistents

Màxim 30 alumnes

Preu col·legiats

38€

Preu no col·legiats

75€

Preu col·legiats aturats

23€ (presentant document SOC)

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.