Curs d’igualtat efectiva d’homes i dones i eradicació de la violència masclista a l’àmbit sanitari

Data d'inici:

30 novembre, 2020

Horari

Dedicació hores alumne: 4 hores per setmana (cinc setmanes) 

Durada

20 hores

Dates

Data inici Curs: 30 de novembre del 2020
Data finalització Curs: 3 de gener del 2021 

Introducció

El Parlament de Catalunya ha aprovat diferents lleis per tal d’aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en els diferents aspectes i activitats social, laboral i familiar. Així la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, així com la ja prèviament aprovada en el 2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són dos elements claus per una banda aconseguir la plena igualtat i tracte igualitari, així com establir tots els mecanismes que permetin a la dona actuar en un pla d’absoluta igualtat. El coneixement exhaustiu d’ambdues lleis, que són expressió del desenvolupament de l’estatut d’autonomia de Catalunya, així com l’obtenció de tècniques i activitats per tal de posar-les en practica en el lloc de feina, i més concretament en l’àmbit sanitari és el motiu i la raó de ser d’aquest curs.

Objectius

Sensibilització i reflexió significativa.

 • Treballar conceptes clau en Igualtat.
 • Trencar amb estereotips i rols de gènere. Donar a conèixer la normativa vigent.
 • Identificar les situacions susceptibles de risc.
 • Conèixer que és un Pla d’Igualtat.
 • Treball de casos.
 • Treballar l’apoderament.
 • Fomentar la coeducació en la igualtat real d’oportunitats.
 • Posada en pràctica del llenguatge no sexista.

Objectius específics

No hi ha informació disponible

Programa

MÒDUL 1. NORMATIVA JURÍDICA I JURISPRUDÈNCIA

Marc normatiu d’igualtat de dones i homes.
Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
Objecte i finalitat de la llei.
L’Institut Català de la Dona.

Conceptes bàsics en l’aplicació normativa

Mecanismes per garantir els drets.
La coeducació. Apoderament de les dones.
Democràcia paritària, i participació de dones i homes en afers públics.

Principis i actuacions dels poders públics.

pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya. Polítiques social: Benestar social i familiar. Salut i Serveis.
Justícia i Seguretat. Responsabilitat, i regim sancionador.

Les formes, i els àmbits de la violència masclista.

Tipus de violència: física, psicològica, sexual, econòmica.
La violència en l’àmbit laboral: Assetjament per raó de sexe i assetjament sexual. Principis orientadors dels poders públics.
Dret a la protecció efectiva. Igualtat, gènere i adolescència.
La transsexualitat. Aplicabilitat per part de la doctrina del Tribunal Suprem en els drets efectius (Jurisprudència)

MÒDUL 2. SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA D’IGUALTAT.

Sensibilització: Matèria especifica d’igualtat efectiva.

De què parlem quan parlem d’Igualtat d’oportunitats.
Marc normatiu de referència.
L’aplicació pràctica de la Llei d’Igualtat en l’àmbit laboral.

 • El Pla d’Igualtat: fases i objectius.
 • Mesures en matèria d’Igualtat d’aplicació a l’empresa. Les accions positives.
 • L’assetjament sexual/moral.
 • Tipus de violència: física, psicològica, sexual, econòmica.
 • El llenguatge no sexista: construint noves realitats.
 • Identitat corporativa i compromís organitzatiu amb la igualtat efectiva.

Gestió tranversal de gènere.

Trencar amb creences limitant.
Apoderament.
Assertivitat.
Empatia.
Comunicació no sexista.

Metodología

El curs consta de 2 mòduls didàctiques, repartides en cinc setmanes, les quals s’activaran de manera seqüencial en quant finalitzis l’anterior.

Per tal d’obtenir el certificat cal haver visualitzat la totalitat del continguts de cada unitat i haver assolit una nota final mitja de 70 entre tots els qüestionaris.

Contingut

El participant haurà de visualitzar totes les unitats.

Qüestionaris. El participant accedirà als qüestionaris, havent visualitzat el contingut multimèdia corresponent. Caldrà obtenir una puntuació mínima de 7.

Els qüestionaris seran d’autocorrecció automàtica i revisats pel docent.

Casos pràctics i preguntes de reflexió. Per cada unitat proposarem un cas pràctic relacionat amb el contingut i tres preguntes de reflexió, que l’alumne haurà de contestar.

Els tutors corregiran totes aquestes aportacions.

Lectures i vídeos recomanats. Al contingut multimèdia de cada unitat hi hauran enllaçats lectures i vídeos que recomanem.

Els criteris globals d’assoliment:

Instrument d’avaluació de l’aprenentatge

 • Prova tipus test per cada unitat.
 • Prova oberta de resposta referent als casos pràctics proposats.

Barem de qualificació utilitzat per mesurar l’aprenentatge o aprofitament:

 • Prova tipus test: es valora sobre 100. APTE amb 70/100
 • Prova oberta: es valora sobre 70/100 del nombre total de respostes realitzades.

Docents

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Càtedra de la Medicina Legal i Toxicologia.

Yolanda Panisel.lo. Psicòloga Clínica. Col·legiada per COPC i per COPSIA

Equip Tècnic: Suriña Assessors.

Acreditació

No hi ha informació disponible

Dirigit a...

Infermeres i Infermers

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

Curs d’igualtat efectiva d’homes i dones i eradicació de la violència masclista a l’àmbit sanitari

+ Informació

Modalitat

Online

Lloc

Altres

Com arribar?

Nº d’assistents

Màxim 30 alumnes

Preu col·legiats

32€

Preu no col·legiats

65€

Preu col·legiats aturats

20€ (presentant document SOC)

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.