CURS Actuació d’infermeria davant les emergències extrahospitalàries – Tarragona

Data d'inici:

1 juny, 2022

Horari

de 9.00 a 13.00 hores

Durada

36 hores (24 hores teòriques més 12 hores pràctiques a SEM Barcelona)

Dates

Sessions teòriques
Tarragona, 1 / 8 / 13 / 15 / 20 i 22 de juny de 2022

Introducció

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres

L’objectiu general és formar Infermeres/rs en les competències necessàries per treballar a l’àmbit de les emergències extrahospitalàries.

Per a poder exercir autònomament  el rol de la infermera / Infermer  dins de les emergències mèdiques, donar resposta eficaç a qualsevol incident,  i establir equips de treball conjunt amb les diferents Unitats Mòbils Assistencials, i afavorir el desenvolupament d’habilitats i aptituds per dotar-los de la màxima eficàcia.

Objectius

No hi ha informació disponible

Objectius específics

L’infermera/r d’emergències extrahospitalàries actua fora de l’àmbit hospitalari. Fa una valoració inicial de l’estat de la persona malalta, identificant les situacions que requereixen una intervenció urgent-emergent, i proporciona l’assistència inicial necessària amb el suport dels protocols de referència, estabilitzant l’estat de la persona abans del seu trasllat a l’hospital de destinació.

Els objectius específics que pretén el curs són els d’actualitzar els procediments del personal infermer per a realitzar una correcta atenció davant les emergències que es puguin plantejar en l’àmbit extrahospitalari:

  • Identificar i valorar els sistemes alterats de la persona atesa (cardiovascular, respiratori, traumàtic, neurològic,  entre d’altres), tant de risc vital real com potencial.
  • Aplicar les tècniques diagnòstiques i les mesures terapèutiques adients a cada situació, sobre la base de criteris professionals i protocols de referència del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (codi IAM, ICTUS, PPT.)
  • Conèixer i fer ús dels sistemes de monitoratge i d’instrumentació, així com els principis generals i específics dels tractaments en l’àmbit de les  emergències.
  • Conèixer la utilització i les característiques dels fàrmacs habitualment emprats en les emergències (sedants, analgèsics, substàncies vasoactives, etc.) i les seves aplicacions clíniques.
    Administrar els fàrmacs i proporcionar les cures que es deriven de les seves aplicacions.
  • En cas que sigui necessari, aplicar tècniques de suport vital bàsic i avançat, tant de tipus ventilatori com circulatori; tant en patologies mèdiques com traumàtiques.

Programa

Sessions pràctiques

  • A determinar, juliol de 2022
  • Mòdul pràctic 12h en el Sistema Emergències Mèdiques de Catalunya SEM (Unitats assistencials) una guàrdia de 12 hores.
  • Servei Assistencials Unitats Mòbils SEM Catalunya

Característiques del Sistema d’Emergències Mèdiques:

Aparells a l’UCI mòbil.

Diferències entre Unitats Assistencials.

Actuació urgent davant el pacient amb deteriorament cognitiu:

Alteracions de la consciència. coma:

– etiologia, valoració, tractament immediat.

– Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; AVC Codi ICTUS.

Actuació urgent davant el pacient amb dificultat respiratòria:

– IRA, MPOC, crisi asmàtica (estatut), distress respiratori, pneumotòrax espontani.

– Ventilació mecànica, indicacions, modalitats, complicacions durant el trasllat.

– Farmacologia empleades per al pacient respiratori.

Assistència immediata al pacient cardiològic:

– síndrome coronària aguda, valoració, diagnòstic diferencial, tractament immediat.

– Monitorització ECG, arítmies perilloses. Tractament elèctric i farmacològic.

– Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; codi IAM

Assistència immediata al pacient politraumàtic:

– Traumatisme cranioencefàlic; fisiopatologia, lesions intracerebrals, signes d’HEC,

tòrax; inestable, pneumotòrax, neumohemotòrax, volet costal, condicions de trasllat

– abdomen; traumatismes tancats, traumatismes oberts (arma blanca i de foc), evisceració

– Pelvis i extremitats; fractura de acetàbul, fractura de cap d’húmer

– Lesions raquimedulars; sospita, valoració, immobilització i condicions de trasllat

– Farmacologia empleades per al pacient politraumàtic.

Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; codi PPT

Aturada cardiorespiratòria:

– Suport Vital Avançat segons algoritmes de l’ERC 2021

– SVA en situacions especials; Hiperpotassèmia, anafilaxi, TEP, embarassades

Avaluació final teòrica (tipus test)

Metodología

No hi ha informació disponible

Contingut

No hi ha informació disponible

Docents

DIRECTOR CURS:

Dr. José Antonio Prieto Arruñada

DOCENTS:

Matilde Muñoz Rico
 Diplomada en Infermeria.
Infermera en ambulàncies de Suport Vital Avançat (SVA) Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

Antonia Martínez Villegas
Diplomada en Infermeria.
Infermera en ambulàncies de Suport Vital Avançat (SVA) Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 061.

Dr. José Antonio Prieto Arruñada
 Metge Assistencial Unitat Medicalitzada en  el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Metge assistencial ECO ( Cap de Guàrdia Sistema Emergències Mèdiques SEM).

Dr. Eduard Martínez García
 Metge Assistencial Unitat Medicalitzada en  el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Dr. Jose Ramon Cousiño Chao
Metge Assistencial Unitat Medicalitzada en  el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Acreditació

Formació acreditada amb 5,7 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit a...

Infermeres i Infermers.

Observacions preus

L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.

Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.

Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

Places exhaurides!

CURS Actuació d’infermeria davant les emergències extrahospitalàries – Tarragona

+ Informació

Modalitat

Mixta

Lloc

Tarragona

Com arribar?

Nº d’assistents

Mínim 10 alumnes, màxim 30.

Preu col·legiats

112€

Preu no col·legiats

225€

Preu col·legiats aturats

67€ (presentant document SOC)

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.