Segona edició de la campanya #niFUM #niVAP perquè “deixar de fumar és possible”

El Consell i els col·legis d’infermeres de Catalunya encoratgen les persones que fumen a informar-se sobre les teràpies que ofereix el sistema de salut i que tan bons resultats estan aconseguint en la deshabituació tabàquica.

Aquest 2024, les infermeres celebren el seu primer Dia Mundial Sense Tabac com a professionals finalistes gràcies a la validació de la “Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres: deshabituació tabàquica”, que avala la Prescripció Infermera i les permet receptar la vareniclina i la citisiniclina.

“Tu i jo ho aconseguirem” és el lema amb què el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials –COIB, COIGI, COILL i CODITA– insten la població a seguir les teràpies de deshabituació tabàquica que s’ofereixen des de la Xarxa d’Atenció Primària Sense Fum (XAPSF) i la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF).

El missatge ‘possibilista’ forma part de la segona edició de la campanya #niFUM #niVAP que el CCIIC va llançar el 2023 i que, enguany, se centra en la connexió infermera-persona fumadora com a recepta d’èxit. “Cada 31 de maig celebrem el Dia Mundial Sense Tabac i, amb més o menys intensitat, el percentatge de persones ex fumadores es manté a l’alça, tal com es desprèn de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). Ara bé, el dia d’avui, quan més recursos sanitaris (i més pròxims) per a dur a terme intervencions tenim i més consciència social sobre els riscs del consum del tabac existeix, incomprensiblement, la tendència s’estanca”, explica la degana del CCIIC, la Dra. Glòria Jodar. Una reflexió que lluny de desmoralitzar les infermeres “és un repte que encarem amb optimisme i una nova ‘eina’: un nou reconeixement a la nostra competència de Prescripció Infermera i que, des del mes d’abril, ens permet actuar com a professionals finalistes i indicar fàrmacs associats als nostres plans terapèutics de deshabituació tabàquica, com ara la vareniclina i la citisiniclina (o citisina); aquest últim, un alcaloide vegetal amb una estructura química similar a la de la nicotina i que tan bons resultats està obtenint. I és que deixar de fumar no és fàcil, però és possible”.

EL TABAC A CATALUNYA 2024

El tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries. S’estima que cada any moren a Catalunya gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental.

Per aquest motiu, la prevenció i el control del tabaquisme són una de les prioritats de les polítiques de Salut Pública del Departament de Salut i de l’activitat que porten a terme les i infermeres i resta de professionals dels serveis sanitaris.

D’acord amb els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l’any 2023 continuava fumant el 22,6% de la població de 15 anys i més (25,5% dels homes i 19,8% de les dones) i el 7,5% de les persones declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (6,5% dels homes no fumadors i 8,4% de les dones no fumadores).

El consum de tabac és superior entre les persones menors de 65 anys i entre aquelles amb estudis secundaris. La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir en el període 1994-2017, i s’ha mantingut força estable –amb fluctuacions anuals no significatives- a partir de 2018, de manera que el nombre de persones fumadores a Catalunya se situa al voltant d’1,5 milions.

Cigarretes electròniques

El consum de cigarretes electròniques es manté en nivells relativament baixos entre la població general, però moltes persones han experimentat amb l’ús d’aquests productes i la seva utilització a l’adolescència és un motiu de preocupació.

D’acord amb l’ESCA, un 1,4% de la població de 15 anys o més declarava estar utilitzant cigarretes electròniques l’any 2023 (1,2% dels homes i 1,5% de les dones), però un 11,8% les havia utilitzat regularment o les havia provat anteriorment (13,5% dels homes i 10,0% de les dones).

El consum actual i l’experimentació prèvia amb cigarretes electròniques són molt més freqüents en el grup de 14 a 44 anys en comparació amb la resta de grups d’edat, i un 76,3% de les persones que utilitzen o han utilitzat cigarretes electròniques han optat per presentacions amb nicotina.

L’any 2023, l’enquesta ESTUDES, adreçada a escolars de 14 a 18 anys va posar de manifest que un 52,3% dels participants havia consumit cigarretes electròniques alguna vegada a la vida (50,9% dels nois i 53,7% de les noies), el 44,0%, en els dotze mesos anteriors (43,1% dels nois i 44,9% de les noies), i el 24,8%, en els últims trenta dies (23,9% dels nois i 25,6% de les noies).

Aquestes xifres posen de manifest que es mantenen uns nivells elevats d’experimentació amb el consum de cigarretes electròniques, per sobre del doble del que s’havia registrat fins 2016 quan el consum alguna vegada a la vida es va estimar en un ja elevat 22,6%.

Tot i que la venda i subministrament a menors de 18 anys de cigarretes electròniques, tant si contenen nicotina com si no en tenen, està prohibida, el fet que es mantinguin aquests nivells de consum tan elevats entre la població adolescent i jove són un motiu de preocupació per al Departament de Salut per dos motius:

  1. Els aerosols d’aquests productes contenen substàncies amb efectes perjudicials per a la salut.
  2. Diversos estudis han demostrat que l’experimentació amb cigarretes electròniques incrementa sensiblement el risc d’iniciar-se en el consum regular de productes del tabac convencionals.

Per això, ja des de fa anys s’han fet materials adreçats a joves alertant dels perills del seu consum i s’ha treballat sobre aquest tema en el programa ‘Classe sense fum’.

PREVENCIÓ I TRACTAMENT DEL TABAQUISME

L’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa i finança dues xarxes de professionals de la salut que tenen un paper fonamental en la prevenció i el tractament del tabaquisme: la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum (XAPSF) –de la qual formen part tots els centres d’atenció primària de salut de Catalunya– i la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF) que, integrat per 89 centres sanitaris, inclou la majoria dels hospitals del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

Segons les dades de l’ESCA 2023, el 59,0% de les persones que fumen han rebut consell I/o ajuda per deixar de fumar (57,0% dels homes i 61,7% de les dones).

L’any passat van deixar de fumar 61.100 persones ateses pels equips d’atenció primària i 24.506 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF.

El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen les dues xarxes es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, l’ajuda professional per deixar de fumar que proporciona el servei telefònic 061 Salut Respon, i la intervenció especialitzada que proporcionen alguns centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya facilita l’accés gratuït al tractament farmacològic per deixar de fumar a persones de col·lectius amb especials necessitats, com aquelles que pateixen trastorns mentals i malalties cròniques, les que resideixen a barris de baix nivell socioeconòmic o les dones embarassades. L’any 2023 es van distribuir de forma gratuïta 310 tractaments complets.

A partir de febrer de 2023, la cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut va incorporar una nova modalitat de tractament farmacològic del tabaquisme, la citisina. La ràpida implantació de la prescripció electrònica d’aquests medicaments, gràcies a les actuacions portades a terme pel Servei Català de la Salut i les entitats proveïdores de serveis sanitaris ha fet possible que 75.143 persones iniciessin aquest tractament farmacològic per deixar de fumar amb finançament públic entre febrer i desembre de 2023.

Les dades que publica el Comissionat per al Mercat de Tabacs mostren que les vendes de cigarretes a Catalunya, que van experimentar una forta reducció l’any 2020 en el marc de la pandèmia de COVID-19, va tornar a augmentar els dos anys següents. L’any 2023, les vendes de cigarretes convencionalsi altres productes del tabac a Catalunya van disminuir lleugerament en relació a l’any anterior.

31 de maig. DIA MUNDIAL SENSE TABAC

Cada 31 de maig, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) celebra el Dia Mundial sense Tabac, que enguany porta el lema “Protegir els infants de la interferència de la indústria del tabac”, amb l’objectiu de recordar la importància d’adoptar mesures destinades a prevenir l’inici del consum de tabac i altres productes relacionats a l’adolescència.

Amb aquest motiu, la Generalitat de Catalunya porta a terme diferents intervencions preventives en l’àmbit educatiu en el marc del programa ‘Classe sense Fum’, i el Departament de Salut ha difós aquests dies a les xarxes socials diferents continguts sobre cigarretes electròniques adreçades a la població jove.

Un any més, l’OMS vol recordar l’impacte negatiu del tabac sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible, subratllant el fet que el cultiu, la fabricació i l’ús del tabac enverinen l’aigua, el terra, les platges i els carrers de les ciutats amb productes químics, deixalles tòxiques i burilles de cigarrets, incloent microplàstics i deixalles de cigarretes electròniques.

S’estima que a tot el mon es llencen anualment 845.000 tones de puntes de cigarretes al medi natural, i s’ha vist que al Mediterrani s’acumulen una mitjana diària de 250.000 restes diverses de deixalles per quilòmetre quadrat, la major part de les quals són restes de plàstics (36,8%) i burilles de cigarretes (30,6%).

Les cigarretes electròniques també generen residus, ja que porten cartutxos fungibles els quals s’han d’anar substituint a mesura que es consumeixen, i sovint són abocats al medi, i utilitzen bateries i sistemes electrònics amb materials contaminants.

Diversos municipis del litoral marítim català han anat impulsant mesures orientades a convertir les seves platges en espais lliures de fum i de burilles de cigarretes. Des que l’any 2006 la platja del Riuet de l’Escala es va convertir en la primera platja de l’Estat sense fum, actualment hi ha platges sense fum a diferents municipis.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, altres departaments de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes treballen per estendre aquesta inciativa al litoral català en el marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP).

El Departament de Salut ha impulsat la redacció d’un document destinat a facilitar eines que permetin ampliar l’oferta de platges lliures de fum de tabac, de burilles de cigarretes i altres residus derivats del consum de tabac i altres productes relacionats.

Es tracta d’una caixa d’eines elaborada per un grup de treball liderat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Territori, que ha comptat amb la participació d’alguns dels ajuntaments que han adoptat polítiques de platges sense fum en els darrers anys (Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, el Masnou, Palafrugell, Pineda de Mar, Begur, Barcelona i Calella).

La caixa d’eines ha estat revisada per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. El document justifica la necessitat de continuar impulsant les platges sense fum, indica els principals aspectes a considerar per impulsar polítiques de platges lliures de fum i descriu algunes de les bones pràctiques ja implantades a Catalunya.

Del 25 al 31 de maig. XXV SETMANA SENSE FUM

ENQUESTA POBLACIONAL

Del 25 al 31 de maig, es celebra la XXV Setmana sense Fum (SSF) , que va néixer com una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), CAMFiC a Catalunya, i posteriorment va passar a ser organitzada pel Programa Atenció Primària Sense Fum.

Des del 2016, en l’organització de la SSF participen entitats de diferents àmbits: diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, xarxes catalanes del Programa Atenció Primària Sense Fum i Hospitals Sense Fum, farmàcies, entitats municipalistes, societats científiques, col·legis professionals, xarxes promotores de la salut i entitats de tercer sector.

L’objectiu de la SSF és sensibilitzar la població sobre la importància per a la salut del fet de no iniciar-se en el consum de tabac o deixar-ne de consumir i gaudir d’un ambient lliure de fum. Cada any s’editen materials publicats al web de SSF que es reparteixen a tots els centres de salut.

Aquest any, la SSF que arriba a la XXV edició, vol mostrar la importància de respirar un ambient saludable i evitar els tòxics del tabac en totes les seves formes de consum , amb el lema “Zero emissions també als teus pulmons”.

En el marc de la Setmana Sense Fum, es realitza una enquesta sobre temes de tabaquisme a la població general, vehiculadaa través de les diverses entitats. Aquest any la participació ha estat de 3.420 persones (el 76% de dones, el 22,7% d’homes i 0,5% de gènere no binari), amb una edat mitjana de 45,3 anys.

Les xifres de participació han estat similars a les d’abans de la pandèmia de la COVID-19. El mitjà pel qual les persones que han respost han conegut l’enquesta ha estat principalment a l’atenció primària (23,9%), a través de familiars (14,7%), a l’hospital (13,1%), en l’àmbit laboral (12,5%) o en l’àmbit educatiu (9,9%) entre d’altres.

Un 15,6% de les persones que han participat en l’enquesta fuma (el 16% de les dones, el 15% dels homes). El 76% de les persones que fumen o el 49% en el cas d’estudiants, manifesta que alguna vegada un professional sanitari o un docent, els ha recomanat deixar de fumar.

S’observa un menor consum de les formes tradicionals de tabac comparant els resultats de l’enquesta de 2023 i la de 2024: cigarretes convencionals (69,1% vs. 64,9%) i les pipes i els cigars (5,4% vs. 2,3%).

Ara bé, s’observa un consum més alt de les noves formes de fumar entre joves tant de 14-18 anys com de 19-24 anys, tant de catximba, cigarretes electròniques/tabac escalfat. Així mateix, també s’observa un major consum de tabac amb cànnabis.

Cal destacar que un 14,3% dels joves entre 14 i 18 anys enquestats declara consumir snus (un producte il·legal a tota Europa llevat de Suècia, però que es pot comprar per internet). Al 2023 aquesta prevalença era del 0%.

També cal emfatitzar una major percepció d’exposició al fum del tabac en tots els espais; un 83% de les persones enquestades creu que està exposat al fum del tabac en les terrasses de la restauració, un 51,9% en activitats lúdiques en espais oberts, un 43,6% en cues per entrar a locals, un 37,5% en les parades d’autobús, un 17,7% en els accessos a centres educatius, un 12,7% a casa i un 7,8% al cotxe, mentre que només un 10,5% considera que no està exposat al fum del tabac en aquests espais.

El 49,9% de la població enquestada creu que la normativa sobre tabac a les terrasses no es compleix. Aquest percentatge és superior al declarat el 2023 (41%), mentre que les persones que creuen que sí es compleix amb la normativa sobre tabac a les terrasses ha disminut (34,5% al 2024 vs 37% al 2023).En aquest context, cal dir que el 78% de les persones no fumadores està a favor de prohibir fumar a les terrasses.

Per tot això, s’observa un major nombre de persones, respecte al 2023, que tenen interès a ampliar les mesures protectores de la salut en espais públics com: a les platges (65,3% 2024 vs. 53,8% 2023), als llocs públics (65,2% 2024 vs. 50,0% 2023), al cotxe (50,5% 2024 vs. 46,1% 2023) als centres educatius (82,2% aquest 2024 vs. 76,4% del 2023) o al carrer (22,8% 2024 vs. 14,7% 2023) i alhora disminueix el nombre de persones que consideren que no s’ha de prohibir el tabac (8,8% 2024 vs. 12,3% 2023).

L’enquesta preguntava de nou sobre l’afectació que provoca el tabac al medi ambient i el 93% de les persones enquestades consideren que el consum de tabac afecta de manera negativa el medi ambient i un 95% estaria d’acord que se sancionés llençar les burilles a terra.

El 80% de les persones enquestades considera perjudicial respirar el vapor de les cigarretes electròniques o vapejadors i, només un 1,9% pensa que no és perjudicial (18% no ho sap).

L’evidència demostra que les mesures legislatives contribueixen al fet que les persones joves no s’iniciïn en el consum de tabac o que les que fumen, deixin de fumar. En relació amb la pregunta sobre les mesures legislatives, la principal proposta de les persones enquestades (75,6%) és intensificar les mesures educatives (programes i campanyes), seguida d’augmentar el preu del tabac (62,1%), igualar la regulació dels nous dispositius al tabac convencional (publicitat i espais sense fum) (61,4%), finançar tots els fàrmacs de primera línia per ajudar a deixar de fumar (51,2%), eliminar o sancionar la publicitat encoberta de tabac (26,1%) i, finalment, l’empaquetat neutre de tabac (26,1%).

Les persones enquestades també proposen altres mesures que ajuden a protegir el medi ambient i de la salut, com sancionar llençar les burilles a terra (72,7%) i ampliar els espais sense fum (56,1%).

TABAC I SALUT MENTAL

Segons dades de què disposa ell Departament de Salut, la meitat de les morts succeïdes entre les persones amb trastorn mental estan relacionades amb el consum de tabac. Una realitat que cal aturar i queda reflectida en el Manifest “La necessitat d’abordar el tabac en l’àmbit de la salut mental. Setmana sense Fum – Salut Mental 2024” que han signat més d’una trentena d’institucions, incloent-hi el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) que hi dona suport des de les seves Comissions de Tabaquisme i de Salut Mental.

Font Dades © Departament de Salut

ENLLAÇ CONSELL

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.