Posicionamient sobre la definició de Doula de la RAE

 La Comissió de Llevadores del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya –Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya– (CCIIC), constituïda per llevadores dels quatre Col·legis Provincials (COIB, COIGI, COILL i CODITA) i representants de l ‘Associació Catalana de Llevadors –Associació Catalana de Llevadores– (ACL), volem mostrar el nostre total desacord en referència al terme doula, entrada recollida al Diccionari de la llengua espanyola com a sinònim de llevadora i llevadora.

La llevadora és una professional sanitària reconeguda legalment a l’Estat Espanyol, així com a nivell internacional, que està subjecta a una formació acadèmica pregraduada i postgraduada, tal com estableixen la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries i l‘Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Matrona) en la qual s’ estableixen les competències de les llevadores

La llevadora és una professional especialista que ha cursat la formació universitària de Grau en Infermeria (quatre anys) i la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) d’Infermeria Obstètric – Ginecològica (dos anys).

 Per tot això, el terme doula no pot ser considerat sinònim de les professions de llevadora i/o llevadora, ja que no compleix amb els requisits legals anteriorment descrits.

A continuació, relacionem diferents definicions de llevadora:

Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Matrona):

“La llevadora és el professional sanitari que, amb una actitud científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adequats al desenvolupament de la ciència en cada moment, proporciona una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, en la seva facetes preventiva, de promoció i d’ atenció i recuperació de la salut,  incloent així mateix l’ atenció a la mare, en el diagnòstic, control i assistència de l’ embaràs, part i puerperi normal i l’ atenció al fill nounat sa, fins al 28 dia de vida”.

Confederació Internacional de Llevadores (CIM):

“Una llevadora és una persona que ha acabat satisfactòriament un programa de formació en l’ exercici de la parteria que està basat en les Competències essencials per a la pràctica bàsica de la parteria de la ICM i en el marc de les Normes globals de la formació de la parteria de la ICM i reconegut al país corresponent; que ha obtingut les qualificacions requerides per registrar-se i/o llicenciar-se legalment per exercir la professió de llevadora i utilitzar el títol de ‹‹matrona››, i que demostra competència en l’exercici de la parteria”.

Per tot això demanem que sigui retirada l’accepció de llevadora i/o llevadora de la paraula doula i es procedeixi a la revisió de la seva definició –”doula – 1. f. Persona, generalment dona, capacitada per prestar assistència, orientació i suport emocional a una dona durant l’ embaràs, el part i el postpart. / Sense.: llevador, matró, llevador, parter, comadre.” – continguda en el Diccionari de la llengua espanyola ja que aquesta figura, sense formació acadèmica reglada, no pot realitzar les competències professionals que se li confereixen en l’esmentada entrada.

Mateixos motius pels quals també demanem la revisió del terme llevadora – matró/a – m. i f. Persona especialment autoritzada per assistir a les parturientes. / Sense.: llevador, llevador, parter, comadre, doula.– ja que com es pot observar, no s’ajusta a les definicions exposades en aquest document.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment. Atentament, Noemí Obregón, COIB Gemma Martínez, CODITA Annabel Fernández, COILL Marta Figueras, COIGI Encarna López, ACL Elena González, ACL

Barcelona, 5 de desembre de 2023

Escrito RAE Término DOULA

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.