DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8859 –21.02.2023

Mitjançant aquest anunci, la directora gerenta de l’Institut Català de la Salut fa saber que el sindicat CATACCTS/IAC ha interposat un recurs contenciós administratiu , davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, per vulneració de drets fonamentals per denúncia i denegació de la renegociació del vigent Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa pública ICS. Aquest anunci es publica en compliment del que disposa l’article 116.2 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, als efectes que serveixi de citació a les possibles persones interessades, les quals podran comparèixer, si així ho creuen oportú, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el termini de 5 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, en la seu de l’òrgan judicial.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8859 –21.02.2023
ANUNCIS
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
ANUNCI de notificació en procediment a les possibles persones interessades en la interposició d’un recurs contenciós administratiu per part del sindicat CATAC-CTS/IAC.

Butlletí en PDF

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.