El Consell i col·legis d’infermeres desestimen la proposta del Departament de Salut per crear una taula infermera bilateral

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials –Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA)– hem notificat avui al Departament de Salut, la decisió unànime de desestimar la proposta de creació d’una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals infermeres.

La proposta va ser formulada pel conseller Manel Balcells, en el marc de la reunió celebrada el passat dimarts 7 de febrer, a petició del mateix Departament de Salut i després que Consell i col·legis haguessin manifestat davant dels mitjans de comunicació i altres instàncies, el seu malestar per la deriva bilateral que havia encetat la conselleria amb els acords presos amb Metges de Catalunya, per desconvocar la vaga del passat mes de gener.

A la reunió vam assistir la degana del CCIIC –Glòria Jodar– i les presidentes dels quatre col·legis –Paola Galbany (COIB), Lluïsa Garcia (COIGI), Mercè Porté (COILL) i Lluïsa Brull (CODITA)– amb la voluntat de reconduir una situació que considerem desestabilitzadora i perjudicial per a les infermeres col·legiades i, alhora, exposar la capacitat vertebradora i integradora de les infermeres per ser part activa en les decisions  que afecten  les persones i que aquestes es puguin prendre dins el Sistema de Salut amb la suficient orientació cuidadora

Un cop avaluada l’esmentada proposta per part del Consell i les juntes permanents dels diferents col·legis, hem comunicat al conseller Balcells que declinarem la iniciativa.

Com a corporacions de dret públic, la nostra funció és garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les infermeres i infermers col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut. I és des d’aquestes competències que no considerem adient constituir una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals per tractar temes que afecten, no només qüestions de millores laborals, sinó també d’ordenació, planificació, gestió i provisió de serveis.

Obertes sempre al diàleg, pensem que ja existeixen espais multidisciplinaris que treballen i documenten els grans temes des del consens de tot el sector. Aquest és el cas del Fòrum de Diàleg Professional que, concretament en el seu repte número 16, treballa per impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera: o del Consell de la Professió Infermera de Catalunya que cal reactivar.

Tot i la pressió originada per les mobilitzacions i les vagues legítimes de diferents professions sanitàries, considerem un parany identificar i focalitzar les mancances i fortaleses del Sistema de Salut Català entorn de la situació i demandes d’una única professió. Cert és que, en el cas de les infermeres, són molts els reptes professionals pendents de desenvolupar i que han estat plantejats reiteradament per aquest Consell davant del Departament de Salut, el CatSalut i els proveïdors; com ho és que les organitzacions sindicals fan la seva funció en les taules de negociació dels diferents convenis que, per la seva via, resolen els acords en matèria de millora laboral.

A l’espera que el Departament recondueixi la situació, el CCIIC i els col·legis desitgem que es prenguin les mesures per materialitzar amb accions les nostres propostes professionals –alineades amb l’esmentat Fòrum– amb l’equitat i la voluntat de millorar l’atenció en salut a la ciutadania de Catalunya, així com la situació de les infermeres i infermers.

Barcelona, 13 de febrer de 2023

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.