Quines consultes jurídiques fan les infermeres tarragonines?

  •  El 40% de les consultes son relatives a l’àmbit laboral.
  • Durant el 2020, any de la pandèmia, es van incrementar les consultes relatives a la seguretat laboral.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) acaba de presentar l’Estudio retrospectivo de la asistencia y cobertura jurídica ofrecida a las enfermeras tarraconenses por su colegio profesional en los años 2020-2021¹

Es tracta d’un estudi retrospectiu i analític de la totalitat de consultes i serveis oferts als col·legiats durant el 2020, any excepcional marcat per la pandèmia, i el 2021.

Resultats

“El primer que es pot dir és que l’any 2020, l’any de la pandèmia van rebre més consultes (341) que el 2021 (318), que és la xifra habitual de cada any” explica Teresa Díaz, responsable del Servei Jurídic de CODITA.

La principal àrea de consulta en els dos exercicis és la que correspon als dubtes en el sector laboral i estatutari i RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), sent pràcticament coincidents el nombre de consultes; el 2020 van representar el 40.8% de les consultes, i el 2021 van suposar un 40.9%. Principalment, les infermeres que treballen al sector públic tenen dubtes sobre seguiment de processos selectius en la valoració dels mèrits professionals, correcta valoració de la carrera professional, excedències, etc.

Durant l’any de la pandèmia també hi van haver més consultes vinculades a incapacitats, atur, jubilació i sobretot ERTOs; de fet, aquest apartat va suposar un 19.1% de les consultes jurídiques fetes durant el 2020, mentre que l’any passat (2021) van baixar fins a un 9,4%. El fet que durant el 2020 quasi es dupliquin les consultes es degut a que la crisi sanitària de la COVID19 va provocar que moltes professionals contagiades haguessin de demanar un canvi de baixa per malaltia comú, a baixa per accident laboral o malaltia professional.

La responsabilitat professional i l’assegurança de responsabilitat civil també preocupa a les infermeres tarragonines. Durant el 2020 va haver un 11.1% d’aquestes consultes, mentre que el 2021 es van incrementar fins a un 18.9%. Les principals dubtes son en relació a quin tipus de responsabilitat poden incórrer en l’exercici de la pràctica assistencial i si CODITA el cobreix d’alguna manera la responsabilitat civil en cas de condemna a indemnitzacions a pagar a tercers.

La pandèmia i la falta d’equips de protecció personal va provocar que durant el 2020, un 8.2% de les consultes jurídiques fossin en l’àmbit de la seguretat laboral, mentre que el 2021, passada l’època més caòtica de la crisi sanitària on faltaven EPIS, el percentatge va baixar fins l’1.6%.

Respecte a l’àmbit competencial també hi ha consultes. L’any 2020 van representar un 6.7% i el 2021, un 11.6%. Entre les consultes en aquest àmbit: si les infermeres estan assumint àmbits competencials més complexos i menys tècnics o sobre l’intrusisme professionals dels TCAI (Tècnics en Cures Auxiliars en Infermeria).

D’altra banda, des de que la prescripció infermera es va aprovar l’any 2019, les infermeres segueixen consultant sobre el requisits legals necessaris per poder prescriure medicaments i productes sanitaris. L’any 2020 van suposar el 5.6% de les consultes i l’any 2021, el 3.1%.

La protecció de dades és un tema important, donat que les dades de salut dels usuaris son dades especialment sensibles. Les consultes, en aquest sentit, van representar l’any 2020 un 1.5% i 2021, un 2.2%. Les infermeres també consulten sobre incompatibilitats en el sector públic,  sobretot respecte a com declarar les diverses activitats laborals. Així doncs, aquestes consultes el 2020 van representar un 1.2% i el 2021 es van incrementar una mica, fins a suposar un 3.1%.

Les infermeres que han estat víctimes d’una agressió consulten, sobretot, pregunten sobre com han de denunciar-la. Moltes opten, però, per no denunciar. De fet, el 2020 aquest tipus de consulta va suposar només un 1.5% i el 2021 un 2.2% del total de consultes jurídiques.

La recent Llei sobre l’eutanàsia (2021)  també ha fet que s’incrementés el nombre de consultes d’infermeres que volen objectar. El 2020 les consultes sobre objecció de consciència van representar un 0.3% i el 2021 van pujar fins al 0.9%

Finalment, algunes col·legiades han consultat sobre temes legals privats. El 2020 van suposar el 4.1% de les peticions i el 2021 un 6%.

Per Teresa Díaz, responsable del Servei Jurídic de CODITA “ l’estudi mostra com els serveis oferts pel col·legi professional d’infermeria de Tarragona als seus col·legiats estan íntimament relacionats amb les necessitats que el col·lectiu necessita, principalment, la permanent formació continuada, la cobertura de la responsabilitat civil en la seva praxi assistencial i l’assistència lletrada en els processos judicials iniciats per denúncies, querelles i demandes dels usuaris perjudicats, i el programa Retorn²”.

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.