Dia 15 de novembre: Dia Mundial sense alcohol

L’alcohol genera el 46% dels ingressos en Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (UHD) i el 54% de les urgències hospitalàries, a Catalunya.

El 7% de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d’alcohol són causades per menors d’edat i, entre aquestes, la proporció de dones és el triple que la d’homes (14% vs. 4%).

La campanya del Departament de Salut “Per a una bona salut emocional, menys alcohol és millor” alerta sobre la dependencia i efectes del consum i insta a adoptar dinàmiques d’oci més saludables.

#responsabilitatdetohom #menysalcoholesmillor #beumenysalcohol

L’alcohol és la substància que més inicis de tractament genera a Catalunya, des de l’any 1997. Així ho recull l’Informe Anual 2021 del Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya que xifra en 5.877 les sol·licituds rebudes el 2021, un 44% dels tractaments iniciats per drogodependència.

Avui, 15 de novembre, es commemora el Dia Mundial sense alcohol, substancia que, juntament amb el tabac, és la droga que genera més morbimortalitat i conseqüències socioeconòmiques negatives a la nostra societat. És per això que la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i hepatitis víriques, en el marc de la 10a Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, inicia una nova Acció comunicativa “PER A UNA BONA SALUT EMOCIONAL, MENYS ALCOHOL ÉS MILLOR”, amb l’objectiu de sensibilitzar la població en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol per a la salut emocional.

Com a eix central es vol posar èmfasi en el fet que la salut emocional es veu compromesa amb la ingesta d’alcohol i que l’alcohol no és un bon aliat davant de les situacions estressants, decebedores o angoixants. En comptes de consumir, és important buscar suport en la família i les amistats i adoptar dinàmiques que ens ajuden a estar millor. I si és necessari cal buscar suport professional.

També en l’àmbit de l’atenció primària, i en el marc de “Suma Salut” (espai que integra els programes de prevenció i promoció de la salut a l’atenció primària), s’ha desenvolupat un material contextualitzat en el moment actual, per reduir el consum perjudicial de l’alcohol: “BEU MENYS ALCOHOL I COMENÇA A SUMAR”.  Una de les estratègies clau d’aquesta iniciativa, on Catalunya és pionera, és facilitar l’accés al cribratge, la intervenció breu i el tractament especialitzat, a través del programa Beveu Menys dissenyat per a millorar la prevenció del consum de risc de les persones ateses als centres de l’atenció primària a partir de la formació per iguals dels professionals, la potenciació d’una Xarxa de Referents (XaROH), la millora de la coordinació i la derivació amb la xarxa especialitzada.

EL CONSUM D’ALCOHOL A CATALUNYA

Segons l’enquesta EDADES 2019-2020, el seu consum és tan generalitzat que el 63% de la població d’entre 15 i 64 anys afirma haver consumit alcohol en els darrers trenta dies, prevalença més elevada en homes (72%) que en dones que en (55%); alhora que el 9% de la població de 15 a 64 anys (12% homes i 6% dones) afirma haver-se emborratxat en els darrers trenta dies.

Ara bé, en aïllar les dades referents al consum entre la població de menys edat, estudiants de secundària d’entre 14 i 18 anys, la taxa de consum mensual abasta el 52% dels joves amb una prevalença paritària entre nois i noies (51% / 52%), tal com recull l’ESTUDES 2021 i que eleva al 22% la prevalença de les borratxeres, sent més elevada entre les noies (23%) que entre els nois (20%).

Entre els efectes d’aquest consum, s’ha avaluat el de desinhibició associat al desenvolupament de situacions no desitjades. El resultat: una major prevalença de conductes violentes, relacions sexuals i penediment al dia següent, relacions sexuals sense preservatiu, no recordar la nit anterior o tenir ressaca l’endemà. Prevalences que es multipliquen per dos o per tres, en el cas del 5% de l’estudiantat que ha manifestat haver-se emborratxat o haver fet un consum intensiu, en l’últim mes. Així doncs, el 13-14% s’ha vist involucrat en alguna conducta violenta i el 33% han tingut relacions sexuals sense protecció.

Quan s’analitza el perfil de les persones que inicien tractament per alcohol, s’observa que el 74% són homes, amb una mitjana d’edat de 47 anys, el 37% viu amb la parella i el 23% viu sol. Respecte al nivell d’estudis, el 13% té finalitzats estudis superiors, el 51% estudis secundaris i el 29% estudis primaris, una distribució diferent de la població de Catalunya, en la qual només el 18% no ha assolit una formació superior als estudis primaris. Quant a la situació laboral, cal esmentar que el 42% treballa i el 31% està a l’atur, i és aquest darrer valor quatre vegades superior al de la població catalana. El 46% no ha fet cap tractament previ i el 40% n’havia fet algun per a la mateixa substància.

URGÈNCIES, INGRESSOS HOSPITALARIS I CONSULTES PER CONSUM D’ALCOHOL

La dependència a l’alcohol també ha suposat que el 46% dels ingressos a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació (UHD) fossin causats per aquesta substància. Si analitzem el perfil de les persones que ingressen a una UHD, s’oberva que el 68% són homes, i que és la droga principal en la franja d’edat de més de 41 anys.

Per altra banda, el 54% de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues estava directament relacionat amb el consum de alcohol. És important destacar que el 7% de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d’alcohol són causades per menors d’edat i, entre aquestes, la proporció de dones és el triple que la d’homes (14% vs. 4%).

A part dels tractaments que es realitzen en els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, el Departament de Salut disposa d’un servei de consultes sobre drogues i addiccions. En aquest sentit, l’alcohol és també la droga que més consultes genera a la Línia Verda i al 061 Salut Respon, amb el 38% de les trucades, el 48% de les consultes electròniques i el 42% de les acollides.

Finalment, el consum d’alcohol provoca danys a tercers a més del mateix afectat, especialment en la conducció de vehicles. Segons dades del Servei Català de Trànsit, malgrat la reducció de la mobilitat i de les activitats d’oci nocturn durant l’any 2021, s’observa presència d’alcohol en el 25% dels conductors morts en accidents de trànsit.

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.