Convocatòria segona prova objectiva per l’accés al títol d’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

CONVOCATÒRIA SEGONA PROVA OBJECTIVA PER A L’ACCÉS AL TÍTOL D’ESPECIALISTA EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA.

Benvolguts col·legiats/ades,

En el Butlletí Oficial de l’Estat, d’avui, 28 d’octubre de 2022, s’ha publicat la Resolució de 20 d’octubre de 2022, del Ministeri d’Universitats, per la qual es convoca la segona prova objectiva extraordinària corresponent a l’accés al títol d’infermer especialista en infermeria familiar i comunitària.

Aquesta convocatòria es publicarà a la web del Ministeri: (https://www.universidades.gob.es/), apartados «Enseñanzas Universitaria; Gestión de títulos universitarios; Títulos universitarios españoles; Especialidad: Enfermería Familiar y Comunitaria – Presentación a prueba objetiva».

El termini d’inscripció a la prova finalitza el 17 de novembre del 2022.

Serà requisit indispensable la inscripció per a la participació en la prova objectiva per a tots els interessats que no ho van fer en la primera convocatòria. Els inscrits en l’esmentada primera convocatòria, no repetiran aquest procés, tret que requereixin actualitzar les dades aportades en la primera convocatòria.

Únicament els aspirants que apareguin en la relació definitiva d’aspirants admesos publicada podran realitzar aquesta inscripció, que es realitzarà en la pàgina web del Ministeri d’Universitats: http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria.

Per a informació addicional no recollida en aquesta resolució sobre la convocatòria, la inscripció, o en el seu cas, incidències tècniques per al servei d’inscripció o un altre tipus d’al·legacions relacionades amb la prova, els aspirants hauran de dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: [email protected].

A l’efecte de comunicacions i altres incidències relatives al procés avaluador ja en curs, els aspirants hauran de dirigir-se la Comissió Avaluadora de la prova d’Infermeria Familiar i Comunitària, que té la seva seu en el Ministeri d’Universitats, Paseo de la Castellana, n.º 162, planta 17, 28071 Madrid.

Al llarg del procés selectiu, tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del seu desenvolupament es publicarà en la pàgina web del Ministeri d’Universitats (http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria).

Els aspirants admesos a la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària podran participar en aquesta segona prova, que és l’última del procés d’accés excepcional a l’esmentada especialitat.

La data de celebració de la segona convocatòria: 26 de novembre de 2022.

La prova se celebrarà en modalitat virtual de manera síncrona amb qualsevol dispositiu amb accés a internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED entrant en l’adreça web https://entrada.aulavirtualexamenes.es/

Us adjuntem el link del la publicació al BOE  per a què tingueu accés a tota la informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17643.pdf

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.