DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8749 – 9.09.2022

DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/204/2022, de 5 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor en Polítiques de Gènere en Salut.

Es crea el Consell Assessor en Polítiques de Gènere en Salut, en endavant Consell Assessor, amb l’objectiu de dotar el Departament de Salut d’un assessorament permanent per part de professionals d’expertesa contrastada en salut en tot allò que fa referència a l’abordatge de les desigualtats de gènere en l’àmbit de la salut i la incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema de salut.  

El Consell Assessor està format per un nombre d’entre quinze i vint persones, de reconeguda trajectòria en defensa de la igualtat de gènere, en el camp de la salut i altres àmbits, que participen a títol personal, sense representar cap ens. Les persones integrants d’aquest òrgan seran nomenades per la persona titular del Departament de Salut.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8749/1925968.pdf

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.