Lliurament Premis Innovació i Recerca 2020 i Projectes de Cooperació Humanitària 2020

Ahir, 17 de desembre es van lliurar els Premis d’Innovació i Recerca 2020 i els ajuts econòmics dels Projectes de Cooperació Humanitària 2020, es va fer a la seu del Col·legi i amb un aforament reduït donat el context de la pandèmia.

El Col·legi d’Infermeres de Tarragona premia un dispensador de gel hidroalcohòlic de contacte zero

DADAI Dispositivo Autolimpiable De Asepsia Individual de la infermera i col·legiada de CODITA, M. J. Hernández i l’enginyer tarragoní M. Rojo ha guanyat el Premi al Millor Projecte d’Innovació que atorga CODITA. El projecte presenta el disseny d’un dispensador de gel hidroalcohòlic automàtic, que s’auto neteja després de cada ús, i amb un disseny ergonòmic que permet que tots els punts de contacte amb la ma quedin nets després del seu ús, d’aquí que s’assegura el contacte zero. El dispositiu carregat permet 10 unidosi, més les que necessita per l’auto neteja, i el seu pes màxim estimat és de 39gr. En la seva part posterior té un orifici per recarregar que es segella amb un tap a pressió.  El prototip inicial, que ja està patentat, és per portar penjat, tot i que també s’està treballant per dissenyar altres models adaptables, fàcils de portar i de contacte zero.

En la seva Jornada de Recerca e Innovació, CODITA també ha fet entrega d’altres premis: al millor treball de recerca, tesi doctoral, treball de final de Grau, pòster, expedient acadèmic i millor trajectòria profesional.

Millor Treball de Recerca

 Efectes de la teràpia floral de Bach en la qualitat de vida i del son dels professionals sanitaris durant la pandèmia de covid-19 de Carme Porcar. Un treball d’investigació on es mostra que la qualitat de vida dels professionals sanitaris que han treballat a primera línia de la COVID-19 presenta taxes de prevalença d’ansietat, depressió i insomni del 23,2%, 22,8% i 34,3% respectivament, i on la teràpia floral de Bach es mostra efectiva en la millora de l’insomni.

Millor Tesi Doctoral

La salud móvil en la atención primaria d’Ester Granado, on entre d’altres conclusions destaca que la utilizació d’apps pot ser una eina útil per ajudar a perdre pes i que la utilització de les noves tecnologies en el món de la salut és imparable, per tant, és important tenir-les present per integrar-les.

Premis als Millors Treball de Final de Grau

El primer premi al Treball de Final de Grau ha esta per a Voces desde la prisión. Un análisis de la salud autopercibida y la calidad de vida en las personas encarceladas, de Fernando López Segura. El treball presenta la presó es presenta com un context en que el deteriorament físic es produeix amb facilitat, on la inexistència de silenci instaura problemes de descans i de sensibilitat, i on la pèrdua d’hàbits i activitats bàsiques afavoreix el sedentarisme

El segon premi al Treball de Final de Grau ha estat per a dos treballs:

L’adherència als psicofàrmacs amb pacients amb esquizofrènia revisió bibliogràfica sistemàtic de Yasmina Ferré Lor.On es conclou que l’incompliment psicofarmacològic en els pacients diagnosticats d’esquizofrènia és una realitat a la que s’enfronta el personal d’infermeria de salut mental, per això cal replantejar com són les intervencions amb els usuaris que no s’adhereixen als tractaments terapèutics. Igualment, destaquen que les teràpies individuals resulten ser més beneficioses per als usuaris que les teràpies grupals.

La síndrome d’abstinència neonatal. Revisió sistemàtica d’Eulàlia Chanovas Colomé. El treball posa de relleu la necessitat de  formar i educar sobre la Síndrome d’Abstinència neonatal  al personal sanitari, així com la d’establir una bona comunicació i col·laboració entre unitats neonatals, obstètriques i especialistes en addicions per contribuir a disminuir l’estada hospitalària, la reducció dels costos econòmics i la disminució dels riscos i millora precoç del nounat.

I s’han atorgat cinc tercers premis als Treball de Final de Grau:

Actituds i percepcions envers la conducta suïcida per part d’infermeria: revisió sistemàtica d’estudis qualitatius d’Elena Juanós. S’observen diferents percepcions envers la conducta suïcida per part d’infermeria, estretament relacionades amb la influència sociocultural, destacant la religió i la legislació, i depenent també del país de l’estudi. Igualment, les actituds terapèutiques de cara l’usuari que presenta conducta suïcida, estan influenciades per les percepcions de cada professional.

Humanització a la unitat de cures intensives: des d’una visió infermera. Revisió sistemàtica, de Júlia Pavía. S’han observat els notables beneficis que produeix una UCI de portes obertes -on el malalt pot estar acompanyat de la família en tot moment- tant per al mateix malalt com per als familiars. Es produeix una disminució de gran quantitat de sentiments negatius i a la vegada s’afavoreixen els vincles entre el malalt, els professionals i la família.

Anàlisi observacional de l’acompanyament a les gestants durant la cesària als hospitals de Catalunya, d’Aitor Fortes Carrasco i Sonia Pontnou Bartolí. El treball exposa que cal augmentar la investigació sobre la humanització en les cesàries per tal d’incrementar la prevalença d’hospitals arreu del territori que duguin a terme un bon acompanyament en les cesàries. I exposa que valorar i investigar el punt de vista dels diferents professionals sanitaris implicats ajudaria a millorar el servei ofert, ja que permetria estudiar la metodologia de treball dels propis implicats en la tècnica, i així poder-la adaptar millor a les necessitats de cada un.

Efectivitat del triatge en incidents de múltiples víctimes amb incendi. Revisió sistemàtica, de Cristina Forés. Les conclusions son clares: els professionals sanitaris no estan preparats adequadament per a desastres, i per tant, és imprescindible una formació i simulació estandarditzada que permeti reduir els errors mèdics i els nivells d’estrès en les pràctiques mèdiques.

Malaltia crònica i hospitalització durant la infància; conseqüències en el nucli familiar. revisió bibliogràfica, de Paula Martí. Un treball que conclou que les principals conseqüències resultants de l’ingrés d’un infant són les psicològiques. Tant en els propis nens com en els pares i mares. La depressió, l’ansietat i la mala percepció de la qualitat de vida són els efectes més comuns en els adults amb fills ingressats i amb malalties cròniques.

Millor expedient acadèmic

El premi al millor expedient acadèmic ha estat per Fernando López Segura de la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, que també ha rebut el primer premi al seu Treball de Final de Grau a Voces desde la prisión. Un análisis de la salud autopercibida y la calidad de vida en las personas encarceladas, com ja us hem anunciat abans.

 Millors tres pòsters

El primer premi ha estat per el pòster Conèixer el grau d’efectivitat de l’activitat que realitza el Servei d’Urgències i Emergències al domicili en pacients amb diagnòstic d’Infecció del Tracte Urinari, de Laura Hidalgo Sánchez.  S’observa que en la mostra, un 11,04% de pacients atesos pel SUE són amb diagnòstic de ITU, i que el 18% de pacients precisen d’ingrés o derivació a un centre hospitalari després de realitzar la valoració al domicili. Per tant, es pot concloure que l’activitat del SUE al domicili en pacients amb ITU, realitzant un diagnòstic precoç i un inici de tractament, té un elevat percentatge de curació envers a ingressos innecessaris o recaigudes.

Segon premi al pòster Coneixements de teràpies inhalades a les urgències pediàtriques:  millorem l’atenció infermera de Teresa Antich Salvadó, Vicenç Reche Ibañez, Francesc Clares Gallego, Xavier Goñi Marín, Alexandra Frutos Antich i Ana Goñi Navarro. Els resultats mostren que la majoria dels professionals infermeria identifica la via inhalada com la més adequada en patologies respiratòries pediàtriques i coneix els diferents dispositius utilitzats, però el nivell de coneixements disminueix en preguntar per l’ús correcte d’aquests.

El tercer premi ha estat per Habilidad para la diferenciación causal y categorización de las lesiones relacionadas con la dependencia: resultados de una intervención formativa de Maria Luisa Paniagua Asensio, Núria Murria Vicente, Laura Bataller Gandía, Merçè Arbò Trobado, Julia Belmonte Fuentes i Aurora Domínguez Paniagua. L’objectiu ha estat avaluar la millora de les habilitats en la identificació i categorització de les LCRD (lesions cutànies relacionades amb la dependència). Els resultats mostren una millora significativa d’adquisició d’habilitats pràctiques i categorització d’aquestes lesions (LCRD) després d’una intervenció formativa semi presencial de 20 hores realitzada durant 5 setmanes, donat que els resultats mostren que hi ha una disminució significativa d’errors en 8 del 12 ítems a analitzar, és a dir, una disminució d’un 66.6% dels errors.

Premi Millor Tesi Doctoral 1.500€

Autora: Ester Granado Font.
Títol: La salud móvil en la atención primaria.

Premi Millor Projecte Innovació 3.000€

Autors/es: María José Hernández Águila, Manuel Rojo Horno, Marta López Aliseda,
Carmen De Lucas Hernández, Manuela Aliseda Tienza, Juani Conchillo Muñoz.
Títol: DADAI (Dispositivo autolimpiable de asepsia individual)

Primer Premi Treball de Recerca 600€
Autors/es: Carme Porcar Castell, Neus Esmel Esmel.
Títol: Efectes de la teràpia floral de Bach en la qualitat de vida i del son dels professionals
sanitaris durant la pandèmia de COVID-19.

Premi al Millor Pòster 250€
Autora: Laura Hidalgo Sanchez.
Títol: Conèixer el grau d’efectivitat de l’activitat que realitza el sue al
domicili en pacients amb diagnòstic d’ITU.

SegonPremi al Pòster 150€
Autors/es: Teresa Antich Salvadó, Vicenç Reche Ibáñez, Francesc Clares Gallego,
Xavier Goñi Garin, Alexandra Frutos Antich, Ana Goñi Navarro.
Títol: Coneixements de teràpies inhalades a les urgències pediàtriques:  millorem l’atenció infermera.

Tercer Premi al Pòster 100€
Autors/es: Mª Luisa Paniagua Asensio, Nuria Murria Vicente, Laura Bataller Gandía,
Merçè Arbò Trobado, Julia Belmonte Fuentes, Aurora Domínguez Paniagua.
Títol: Habilidad para la diferenciación causal y categorización de las lesiones
relacionadas con la dependencia: resultados de una intervención formativa.

 

Primer Premi Treball Fi de Grau 400€
Autor: Fernando López Segura.
Títol: Voces desde la prisión. Un análisis de la salud autopercibida y
la calidad de vida en las personas encarceladas.

Segon Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 200€
Autora: Yasmina Ferré Lor.
Títol: L’adherència als psicofàrmacs amb pacients amb esquizofrènia.

Segon Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 200€
Autora: Eulàlia Chanovas Colomé.
Títol: La síndrome d’abstinència neonatal.

Tercer Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 100€
Autors/es: Cristina Fores Piñol, Elsa Gil Mateu.
Títol: Efectivitat del triatge en incidents de múltiples víctimes en incendis.

Tercer Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 100€
Autora: Elena Juanós Álvarez.
Títol: Actituds i percepcions envers la conducta suicida per part
d’infermeria: Revisió sistemàtica d’estudis qualitatius.

Tercer Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 100€
Autora: Júlia Pavia Roig.
Títol: Humanització a la unitat de cures intensives:
des d’una visió infermera. Revisió sistemàtica.

Tercer Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 100€
Autors/es: Sònia Pontnou Bartolí, Aitor Fortes Carrasco.
Títol: Anàlisi observacional de l’acompanyament a les gestants
durant la cesària  als hospitals de Catalunya.

Tercer Premi Treball Fi de Grau (ex aequo) 100€
Autora: Paula Martí Millan.
Títol: Malaltia crònica i hospitalització durant la infància;
conseqüències en el nucli familiar.

Millor Expedient Acadèmic
Premi al Millor expedient acadèmic (any de col·legiació gratuït) Grau d’infermeria del curs 2019-20,
segons les dades facilitades per la URV és atorgat al Sr. Fernando López Segura

Lliurament Projectes de Cooperació Humanitàrtia 2020

Títol: ONG Contad Conmigo: Projecte “Escola de Salut” D’orfenat a Cooperativa de dones (Congo). 2000€

Títol: L’Associació  ECCIT – Delegació  Tarragona. “Promoure la  salut i
prevenir la mortalitat materno-infantil a les  zones rurals del  Rif (Marroc). 2.000€

Títol: Fundació Agua de Coco: Projecte “Protección de la infància frente
al Covid-19, via refuerzo alimentario y la sensibilización (Madagascar). 2.00€

Títol: Fundació privada Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona: “Projecte per  a  la
millora en  salut  sexual i  reproductiva de la   comunitat de Limones  del  Petén  a  Guatemala 2021”. 3.772€

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.