DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8286 – 3.12.2020

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8286 – 3.12.2020
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 48/2020, d’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre.

Butlletí en PDF

Les mesures més destacades i que afecten a infermeria són:

  • En l’article 1, es preveu l’habilitació de les infermeres i infermers que presten serveis en els òrgans competents del Departament de Salut en matèria d’avaluacions mèdiques que empren la denominació d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) per accedir a les dades identificatives i de salut de les històries clíniques d’aquelles persones que tinguin en tràmit un procediment relatiu al control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos d’incapacitat temporal que siguin necessàries per donar suport al personal mèdic avaluador en les funcions que té atribuïdes en aquest àmbit.
  • En l’article 2, s’estableix que les entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials de caràcter residencial, llars residències i llars amb suport de gent gran, de persones amb discapacitat física o intel·lectual o problemàtica derivada de la malaltia mental que formen part del sistema català de serveis socials han de posar a disposició del Departament de Salut les dades identificatives i de contacte necessàries del personal propi i extern que hi treballa o hi col·labora per fer la gestió i el seguiment de les proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d’informació creats a aquest efecte.
  • En l’article 3, es regula el Registre de vacunació de Catalunya com a tractament de dades que, sota la responsabilitat del Departament de Salut, ha d’integrar les dades relatives a la vacunació contra la COVID-19.
  • L’article 4 modifica l’article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID19, per tal de clarificar que les mesures cautelars previstes en aquest precepte poden ser adoptades també pels membres i cossos de seguretat, amb la finalitat d’assegurar i garantir l’adequat compliment de les normes establertes per prevenir i contenir la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.