Entrevista Angie Lluch Rodríguez col·legiada de CODITA i llevadora de l’ASSIR Tarragona-Valls

1.- Com us ha canviat la feina d’atenció a les embarassades des de la primària amb la pandèmia del COVID19? Quines son les principals dificultats que teniu?

Al principi de la pandèmia hi va haver un dies de constant reorganització i adaptació on tots els professionals de l’ASSIR ens vam unir, comprometre i treballar en equip per fer els canvis que l’ASSIR Tarragona i Valls necessitava per seguir oferint atenció a la salut sexual i reproductiva de la població.

En aquest sentit, es van prendre diferents mesures com:

Dividir els professionals amb equips presencials i telemàtics des del principi per evitar contagis i seguir oferint màxima cobertura als 14 punts d’atenció de l’ASSIR Tarragona i l’ ASSIR Valls. També es van anul·lar totes dels visites d’activitat preventiva o de ginecologia no urgents per crear espais més segurs per al seguiment de l’embaràs, ecografies, proves complementaries i les urgències.

Cal dir, que Catalunya és el primer territori de l’estat Espanyol en que es va aprovar la reducció de visites presencials per accedir a l’avortament. Des de l’ASSIR es va crear un protocol específic per garantir  l’accés a la Interrupció voluntària de l’ embaràs i que aquesta es pogués fer en una sola visita presencial i la resta telemàtica.

Finalment, es van cancel·lar tots els grups d’educació sanitària que l’oferíem com: preparació al naixement, grups d’alletament i post part, sol pèlvic i grups de pares. Es va iniciar una agenda de suport a la lactància telefònic / SKYP amb llevadores referents amb lactància. Tot i així iniciem aquest mes de maig la programació online del primer grup de preparació al naixement, i poder així tornar a oferir aquest servei. Més endavant també podrem oferir grups online de postpart i lactància

De fet, les principals dificultats que ens vam trobar al principi de la pandèmia era la por que feia que moltes dones no vinguessin a les visites o a les proves perquè no sabien si havien de venir i si era segur venir. I en un primer moment es van gestionar moltes trucades informant a les gestant com es faria el seguiment de l’embaràs.

El missatge de l’ASSIR (l de les llevadores) , conjuntament amb pediatria i obstetrícia, sempre ha estat el de que hem seguit fent visites, que són visites presencials a no se que s’informi abans que es farà telemàtica  i que des de els centres treballem per tenir les màximes condicions de seguretat a les consultes.

Un altre dificultat que ens trobem són les visites domiciliaries en famílies amb condicions socioeconòmiques desfavorables, en pisos extremadament petits , amb molts membres d’una mateixa unitat familiar o compartits. El confinament per les embarassades i els nadons pot ser més difícil i quan es fa la visita domiciliaria ens pot  resulta una mica més complicat assegurar les mesures de distanciament social.

2.- Esteu fent les visites telemàtiques a les embarassades? En quins casos es possible?

Si, com et comentava, ja des d’un primer moment es van fer visites telemàtiques a les embarassades. Des de l’ASSIR es van replantejar les visites de seguiment embaràs i puerperi per poder disminuir el número de visites presencials, i així assegurar la protecció de les dones, les famílies i els professionals.

Es va decidir oferir a les embarassades de 2 o 3 visites de la llevadora telefòniques. Tot i així, en les ecografies i proves completaries es segueix el protocol de seguiment d’embaràs de Catalunya com sempre. Abans de tota visita presencial es demana a les embarassades que ens informin si elles o algun membre de la família pateix algun símptoma de la Covid-19 i que a les visites i a les proves no vinguessin acompanyades.

De les visites en les que es va proposar la possibilitat de fer-se telefòniques o videoconferència serien: la primera visita d’embaràs que es molt informativa, valoració del risc i de planificació de l’embaràs, la de les 32 setmanes que es planifiquen les últimes proves abans del part i es resolen dubtes  i, finalment, si es creu convenient també s’ofereix visita telefònica a les 39 setmanes on es revisen resultats abans del part i s’informa de les visites postpart . Després del part contactem amb les mare i valorem la possibilitat de fer el puerperi telefònic, a consulta o domiciliari segons les característiques i necessitats de la mare i el nadó.

Crec que des de l’ASSIR i des de la primària en general estem descobrint les gran possibilitats que tenen les visites telemàtiques i amb l’activació a l’ECAP del servei d’E-Consulta per a llevadores a través de la Meva Salut, ens ha permès a les llevadores seguir  creant un vincle amb les gestants per poder detectar canvis i valorar la necessitat d’ intervencions.

Tot i així hem de tenir en compte que hi ha població més vulnerable que no entén l’idioma o bé que no te accés a les tecnologies i, llavors,  les visites presencials amb intèrpret son la millor opció de seguiment de l’embaràs.

3.- Explica’ns com és una visitat telemàtica a les dones embarassades?

Sabem que les dones embarassades són les que estan seguint millor el confinament des de l’inici de la pandèmia. Les llevadores sentim que elles esperen la nostra trucada. I com no hem deixat de fer visites presencials ens coneixem amb les gestants i seguim creant aquest vincle tant important per seguir  vetllant per la normalitat de l’embaràs.

En la trucada ens assegurem que els nivells de salut són bons, descartem riscos, aprofitem per resoldre dubte o problemes, fem educació sanitària relacionada amb la dieta i exercici adaptat al confinament. I sobretot, realitzem una escolta activa per a que les dones puguin expressar dubtes i angoixes ja sigui de l’embaràs o generades per la pandèmia.

L’objectiu és garantir un seguiment de l’embaràs i postpart normal i a la vegada assegurar-nos que detectem possibles canvis que es poden donar durant l’embaràs i que poden augmentar el risc i per tant necessitar més intervencions.

També hem de tenir present que d’emergència sanitària i la incertesa socioeconòmica poden augmentar l’ansietat l’angoixa en les embarassades i les famílies per això , més que mai,  seguim explorant indicadors de violència domèstica, de canvis en la salut mental i de inici o augment de consum de tòxics.

4.- Quan es fa necessari fer la visita de control a domicili?

En principi les visites a domicili es faran sempre en els casos que l’alta hospitalària sigui abans de les 48 hores del naixement.  Les visites de seguiment del puerperi es faran telefòniques per poder  valorar la seva evolució.  Tot i així oferim visita presencials al centre o al domicili quan la llevadora identifiqui la necessitat de seguir valorant la correcta evolució del puerperi.

5.- I quan feu les visites a domicili, quines mesures de protecció i seguretat preneu, tant per vosaltres com per les embarassades?

Les visites a domicili es preparen més que abans. És fa una trucada on es donen indicacions per a la visita. També explorem que la dona o algun membre de la unitat familiar que convisqui al domicili  no pateixi cap símptoma relacionat amb la Covid-19. Després donem indicacions perquè la mare i el nadó estiguin sols en una habitació on no hi hagi altres membres de la família, i que no hagi rebut visites en les últimes 3 hores.

A nivell de material hem minimitzat el material que portem a les visites i utilitzem bosses d’un sol us. Les llevadores abans d’entrar al domicili ens posem mascareta quirúrgica, bata i guants i oferim una mascareta a la dona si no en porta. I realitzem l’exploració en una zona de la casa sense contacte amb altres membres de la família, es realitza l’exploració postpart i el cribatge metabòlic i suport a la lactància si és necessari.

Des de fa una setmana totes les dones que entren a sala de parts se’ls ofereix el test de la Covid-19 i tenim els resultat abans de l’alta.  També s’ofereix en casos d’induccions al part o en cesàries programades, on el test es fa abans de l’ingrés. Això facilita la identificació de casos asimptomàtics i minimitza el risc de contagis a les llevadores que realitzem l’ acompanyament al part i  les visites de puerperi.

6.- Quines son les principals mesures que han de prendre les embarassades davant del COVID19?

Els estudis que tenim a dia d’avui de gestants i la Covid-19 ens indiquen que les gestants no tenen més risc de contagi, i no sembla que doni més complicacions si contrauen la malaltia. Tot i així, sabem que les gestants experimenten canvis importants a nivell fisiològics i immunitari, que les fa més susceptibles a patir infeccions. Per aquesta raó des de l’inici de la pandèmia les hem considerat població de risc.

Les mesures que s’aconsellen a les gestants són seguir el confinament i extremar les mesures higièniques i de ventilació de la llar, rentat de mans, us de mascareta, distanciament social, dieta, alimentació equilibrada i exercicis.

7.- Què és el que més preocupa a les embarassades respecte al COVID19?

Les preocupacions que més verbalitzen les gestants respecte al Covid-19 es la por de contagiar al seu nadó si elles contrauen la malaltia. Pel que sabem ara, la Covid-19 no és una malaltia de transmissió vertical, és a dir, no sembla que el virus travessi la barrera placentària.  Per això, el fet de tenir un resultat positiu NO ens condicionarà el tipus de part, i no s’aconsellen induccions o cesàries rutinàries sense altres indicacions mèdiques. Per tant, les llevadores i tot l’equip de l’ASSIR  seguim treballant perquè les embarassades tinguin una assistència segura, tant al seguiment de l’embaràs com al moment del part, i defensem els drets de les dones i les seves famílies a gaudir d’un part respectat i acompanyat.

Un altra qüestió que preocupa a les embarassades és si podran donar el pit si contrauen la malaltia, i la resposta es sí,  si elles així ho desitgen. L’OMS aconsella seguir afavorint fer pell amb pell en tots els part i lactància materna si la mare així ho desitja. Sabem que no es troba el virus en la llet materna per tant aconsellarem a la mare extremar les mesures higièniques i mascareta quan hagi de ficar-se el nadó al pit o fer pell amb pell.

8.– Finalment, com valores les campanyes endegades des de CODITA per donar suport a les infermeres a traves d’iniciatives com la recollida de material de protecció, el suport emocional en xarxes o els posicionaments per demanar al Departament més protecció per a totes vosaltres?

Segueixo les campanyes i les iniciatives de CODITA per les xarxes socials, concretament pel Twitter. Considero molt positives i  necessàries les iniciatives de suport  emocional que són i  seran molt útils per poder reflexionar i afrontar  les situacions d ‘angoixa, pors, i estrès personals i familiars viscudes durant d’emergència sanitària.

S’agraeixen  les mesures de pressió  a les institucions per assegurar  la correcta protecció de tot  personal sanitari.

Totes les campanyes per visibilitat la bona feina del col·lectiu infermer son ben acollides i importants , el dia 5 de Maig és el dia internacional de les llevadores i aquest any es celebra l’any internacional de les infermeres i les llevadores. Personalment crec que com a col·lectiu hem d’estar orgulloses de la feina feta, del gran nivell organitzatiu i de gestió.  I poc a poc quan sortim d’aquesta situació tindrem noves metes com a col·lectiu infermer i estarem més apoderades per haver afrontat amb molta resolució situacions mai imaginades.

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.