Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 27/03/2020

Segons el que disposen els estatuts col.legials vigents, durant el primer trimestre de l’any, s’ha de celebrar l’assemblea general ordinària per a la presentació i aprovació del tancament de l’exercici de l’any 2019, i la presentació i aprovació del pressupost estimatiu d’ingressos i despeses de l’any 2020, així com també presentar la memòria d’activitats de l’any 2019.

La junta de govern va aprovar fixar el dia 27 de març per portar a terme aquesta previsió estatutària d’obligat compliment.

Arran dels aconteixements relacionats amb la infecció pel SARS-CoV-2, i de la resolució emesa recentment pel Departament de Salut, respecte del col.lectiu de professionals sanitaris, on s’adopten mesures preventives de caire organitzatiu, entre les quals es troba “mantenir reunions que comportin una presència nombrosa de sanitaris”, i donat que també es conté en l’esmentada resolució, que aquestes mesures seran revisades amb caràcter setmanal per l’autoritat sanitària competent, INICIALMENT, convoquem en temps i forma l’Assemblea general ordinària de referència, de la que us fem arribar la corresponent convocatòria, al tractar-se d’un imperatiu legal, però us volem anticipar que en funció de l’evolució de la problemàtica associada especificada, i per causes de força major, potser s’haurà de suspendre i conseqüentment aplaçar.

Us mantindrem degudament informats al respecte, amb la suficient antel·lació.


Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 27/03/2020

DIA
27 de març de 2020, divendres
HORA
18:00 hores en primera convocatòria
18:30h hores en segona convocatòria
LLOC
Col·legi Oficial  d’Infermeres  i  Infermers
C/ Pau Casals,13 – 5è 43003 TARRAGONA

En compliment del que disposen els Estatuts Col·legiats vigents, em plau convocar-vos a petició de la Presidenta, a l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i província, que es celebrarà el dia i lloc especificats en aquesta convocatòria, i segons ordre del dia:

 


 

ORDRE DEL DIA

  1. Obertura de l’Assemblea.
  2. Lectura i aprovació,  si  s’escau,  de l’acta de  l’Assemblea  General Ordinària del  dia  22/03/2019.
  3. Informe auditoria.
  4. Memòria activitats any 2019.
  5. Presentació i aprovació,  si  s’escau,   del  tancament  de  l’exercici  de  l’any  2019.
  6. Presentació i aprovació  si s’escau, del pressupost estimatiu d’ingressos i despeses  de  l’any  2020.
  7. Precs i preguntes.

 


 

El pressupost estarà a la vostra disposició a la Seu Col·legial i a la pàgina web del Col·legi.

Atentament,
Tarragona, 12 de març de 2019

A continuació podeu descarregar:

Document Oficial de la Convocatòria

Informe Auditoria 2019

Pressupost d’ingressos i despeses exercici 2020

Teniu a la vostra disposició la Memòria Visual resum de l’any 2020.

Visualitzar

 

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.