DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8039 – 10.01.2020
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE SALUT
EDICTE de 27 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×