DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8012 – 28.11.2019
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
DECRET 238/2019, de 19 de novembre, de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari. La Medalla i la Placa Josep Trueta van ser creades pel Decret 310/1997, de 9 de desembre (DOGC núm. 2578, de 13.2.1998), amb la finalitat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin destacat de manera significativa pels serveis prestats amb vista al progrés i la millora de la sanitat.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×