Catalunya té prop de 270 infermeres de pràctica avançada no reconegudes pel sistema de salut

  • L’estudi IPA.CAT19 recull per 1er cop a Catalunya com son i on estan aquestes infermeres expertes de pràctica ampliada en àmbits clau com ara la cronicitat, l’envelliment i final de vida o la salut mental, entre d’altres
  • La manca de regulació, de reconeixement laboral i un sistema de salut poc preparat per demostrar l’impacte d’aquestes infermeres en resultats de salut en dificulten el seu desenvolupament

(Barcelona, 28 de novembre de 2019).-  L’estudi IPA.CAT19 realitzat per la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries de la UAB i que s’ha donat a conèixer avui, és el primer estudi realitzat a Catalunya que evidencia l’existència d’infermeres de pràctica avançada (IPA). Es tracta de 269 infermeres, que suposa una ràtio de 1,2 IPA per cada 100 infermeres de la plantilla dels centres participants a Catalunya. Són infermeres que acompleixen els criteris del Consell Internacional d’Infermeres pel que fa a expertesa, l’abast de la seva pràctica i la formació, que no estan reconegudes com a tal, ja que no existeix un sistema d’acreditació específic i les institucions sanitàries no defineixen ni creen llocs de treball adhoc, en base a les necessitats assistencials i establint els requisits professionals d’aquestes infermeres.

Altres països del nostre entorn tenen aquesta figura regulada i reconeguda com  és el cas d’Anglaterra

L’estudi, en el que hi han participat 126 centres assistencials públics i privats de Catalunya, permet posar la primera pedra per afavorir una evolució de la situació de les IPA a Catalunya.  L’IPA.CAT19 revela quina és la situació pel que fa al perfil sociodemogràfic, l’entorn laboral i les pràctiques infermeres diàries de les IPA, així com saber el nivell de domini sobre qüestions com la planificació experta de les cures, l’atenció integral a l’usuari, la col·laboració interprofessional, la formació, la recerca i pràctica basada en l’evidència i el lideratge professional.

A Catalunya, fa una dècada que es parla de la pràctica avançada de les infermeres gràcies als nous perfils professionals que han anat sorgint per donar resposta a les necessitats de salut de la població i fer més cost-eficient el servei. Tot i aquesta realitat, no s’ha avançat en el seu reconeixement ni en posar les condicions formatives i laborals que permetin el seu ple desenvolupament. Un aspecte clau es troba també en la necessitat d’adaptar els registres informatitzats a l’actuació de les IPA a fi que es conegui i es valori l’impacte en resultats de salut.

«Cal que es reconegui com de valuoses son les infermeres de pràctica avançada», explica Lena Ferrús Estopà, investigadora principal de l’IPA.CAT19, «pel que aporten al sistema de salut, per la seva expertesa que els permet resoldre amb autonomia situacions de salut complexes, i per fer-ho és necessari crear un espai de treball en comú entre el Departament, els centres assistencials i les universitats a fi de consensuar les necessitats i el currículum formatiu pel desenvolupament de la pràctica avançada a Catalunya».

Què és una infermera de pràctica avançada?

La Infermera de pràctica avançada compleix una sèrie de requisits consensuats pel Consell Internacional d’Infermeres (CII): treballa en l’assistència directa als usuaris, soluciona problemes de salut complexos, té formació relacionada amb el seu entorn de treball i actua com a referent, per la seva expertesa clínica, en l’àrea de coneixement on treballa i te un nivell formatiu de màster o especialitat infermera. Aquestes infermeres aporten importants millores en la cura dels pacients i d’atenció als ciutadans i millores en el sistema de salut.

El projecte IPA.CAT19 ha estat desenvolupat per un equip dirigit des de la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitària de la UAB per la  Dra. Lena Ferrús i integrat per les doctores Sònia Sevilla, Adela Zabalegui, Montse Comellas  i la Sra. Mercè i amb el suport de La Unió Catalana d’Hospitals i del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i amb la col·laboració dels principals agents d’interès, tant les empreses contractants (ICS, Consorci Sanitari i Social, ACES i ACRA), com organitzacions professionals (ACDI i  ADEIC).

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.