DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 8007 – 21.11.2019
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/3020/2019, de 15 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l’àrea funcional sanitària i de l’àrea funcional de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×