NI ESTIGMA NI DISCRIMINACIÓ!

Des de l’any 1987, l’1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món per recordar-nos que hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta enfront del VIH.

Cal que treballem per millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, diagnosticar-les tan aviat com sigui possible per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar-ne la transmissió.

A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, d’una banda, el desplegament d’instruments com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 ─un pla ampli, sostenible i avaluable que engloba els objectius i les actuacions en un marc de col·laboració intersectorial─ i l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat ─que insta a la creació del Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH─; i, de l’altra, ha facilitat la planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les actuacions mitjançant el Programa de prevenció, control i atenció al virus de la immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques.

Cal que el conjunt de les administracions, del teixit associatiu, de les societats científiques i de la societat en general mantinguem l’esforç de dur a terme la prevenció de la infecció amb tots els elements i les eines disponibles en aquests moments: l’educació; la sensibilització; la inclusió; el respecte a la diversitat; l’empoderament; el diagnòstic precoç; el tractament com a prevenció; la profilaxi prèvia a l’exposició i l’atenció a la cronicitat.

La lluita contra l’estigmatització i la discriminació de les persones amb VIH és responsabilitat d’una societat compromesa amb els drets humans. Si es vulneren els drets d’aquestes persones, n’empitjora la qualitat de vida i la salut, i es produeixen desigualtats en l’accés a serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l’habitatge, entre d’altres. El Pacte social ha de fixar les bases de l’estratègia per a la resolució d’aquesta vulneració de drets.

Aquesta jornada és una nova oportunitat per insistir en la constatació dels avenços científics i socials que han ajudat a millorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH. Així mateix, també contribueix a recordar que cada any es produeixen noves infeccions contra les quals, malauradament, no es disposa d’un tractament curatiu. Com a societat, tenim pendents reptes importants que hem d’encarar plegats. I avui és un dia idoni per començar-ho a fer.

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.