DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7993 – 31.10.2019
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2700/2019, de 14 d’octubre, d’adjudicació de places vacants de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2) pel sistema de concurs oposició (núm. d’identificació de la convocatòria LLEVADOR/A-PI-2016).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×