OBJECTIUS:

  • L’objectiu d’aquest concurs és fer visible el paper de la infermeria a la societat i aportar un toc reflexiu sobre aquest, mitjançant el desenvolupament de la professió i de la disciplina infermera; així com contribuir a la seva re-valorització i a la seva projecció social.

TEMÀTICA:

  • La tria la persona que participa en el concurs. Les fotografies han d’estar relacionades amb qualsevol vessant de la infermeria i que tinguin relació amb la societat.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

  • Hi poden participar tots els infermers/eres col·legiats al Col·legi Oficial d’Infermeria de Tarragona i que estiguin al corrent de pagament.
  • La participació suposa l’acceptació total d’aquestes bases. L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases, fins i tot si es comprova després del veredicte del jurat, pot donar lloc a desqualificar el treball i, per tant, anul·lar el premi que se li hagués atorgat.
  • No podran participar al concurs els membres de la Junta de Govern.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES:

Cada concursant pot presentar un màxim de 2 fotografies, que han d’estar relacionades amb la infermeria, ser originals, inèdites, no haver estat presentades a altres concursos fotogràfics, premiades ni publicades amb anterioritat.

Tota persona que presenti fotografies al concurs ha de tenir per escrit l’autorització de les persones que hi surtin. Els concursants han de presentar la sol·licitud de participació al web. Cal adjuntar la cessió de drets d’imatge i les fotografies en format JPG. Els models estan disponibles al web www.codita.org amb el procediment de participació. Les fotografies han de tenir format electrònic, independentment de la forma en què hagin estat capturades. S’han de presentar en format JPG amb una grandària màxima d’arxiu de 5 MB. La fotografia ha d’anar acompanyada per un títol de la fotografia i una breu reflexió de com a màxim 120 caràcters.

La participació en el concurs implica cedir els drets d’imatge de les fotografies al Col·legi Oficial d’Infermeria de Tarragona, per un termini de temps il·limitat per a la seva difusió en els mitjans audiovisuals o multimèdia (pàgines Web incloses) de què CODITA sigui titular en l’actualitat o en el futur. CODITA es compromet a fer-ne un bon ús de la fotografia i a fer constar en nom de l’autor corresponent.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ:

Les fotografies s’han d’enviar per mitjançant el formulari que estarà disponible a la web www.codita.org

El formulari compta amb un sistema per anonimitzar les participacions de manera que els membres del jurat no coneixeran les dades dels participants.

La recepció de les fotografies es confirmarà també per correu electrònic. El termini per presentar fotos comença l’1 de setembre de 2019 a les 8.00 hores i finalitza a les 23.00 hores de l’1 de novembre de 2019.

JURAT:

El jurat està composat per les membres de la comissió de joves del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, 1 representant del personal administratiu i per un membre de la Junta de Govern que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.  El jurat ha de resoldre qualsevol imprevist que sorgeixi i no estigui recollit a les bases presents. La decisió del jurat és inapel·lable i pot declarar deserts tots o alguns dels premis si la qualitat dels treballs, a judici seu, ho aconsella.

PREMIS: El jurat concedirà tres premis amb les següents característiques:

  • 1r premi: Inscripció gratuïta a qualsevol activitat formativa organitzada per CODITA (màxim 100 euros) i diploma acreditatiu.
  • 2n premi: Inscripció gratuïta a qualsevol activitat formativa organitzada per CODITA (màxim 80 euros) i diploma acreditatiu.
  • 3r premi: Inscripció gratuïta a qualsevol activitat formativa organitzada per CODITA (màxim 60 euros) i diploma acreditatiu.

L’entrega de premis es realitzarà en un acte públic organitzat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

DOCUMENT AUTORITZACIÓ CESSIÓ DRET IMATGE

El termini d'enviament de fotografies ha finalitzat.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×