DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7929 – 31.07.2019
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2086/2019, de 28 de juny, d’adjudicació de places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) pel sistema de concurs oposició (núm. d’identificació de la convocatòria DSI-PI-2016).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×