DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7924 – 24.07.2019
CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2037/2019, de 12 de juliol, d’adjudicació de plaça vacant de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) pel sistema de concurs oposició (núm. d’identificació de la convocatòria DSI-T.LLIURE-2015).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×