DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7852 – 11.04.2019
DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ 379/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×