DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7847 – 4.03.2019
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/772/2019, de 31 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l’Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat sobre condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (codi de conveni núm. 79002012132003).

Butlletí en PFD

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×