Et volem informar, que les quotes col·legials satisfetes durant l’any 2018 (gener – desembre) al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, per un import de: DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (210,84 euros), es poden deduir íntegrament en la declaració de la renda.

La quota mensual és de 17,57 euros.

Arts. 19 Llei IRPF i 10 Reglament, estableix: “Una vegada determinat el rendiment íntegre del treball, es podrà deduir les quotes satisfetes a Col·legis Professionals, amb el límit màxim de 500,00 euros anuals, només quan la col·legiació tingui caràcter obligatori”.

PD: Només s’ha de posar l’import de 210,84 euros, a la casella 0015, no és necessari adjuntar cap document.

Atentament,
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Descarregar informació en format PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×