DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7842 – 28.01.2019
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/759/2019, de 12 de març, d’adjudicació de places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2), pel sistema de concurs oposició (núm. d’identificació de la convocatòria DSI-T.LLIURE-2015).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×