DIA
22 de març de 2019, divendres
HORA
18:00 hores en primera convocatòria
18:30h hores en segona convocatòria
LLOC
Col·legi Oficial  d’Infermeres  i  Infermers
C/ Pau Casals,13 – 5è 43003 TARRAGONA

En compliment del que disposen els Estatuts Col·legiats vigents, em plau convocar-vos a petició de la Presidenta, a l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i província, que es celebrarà el dia i lloc especificats en aquesta convocatòria, i segons ordre del dia:


ORDRE DEL DIA

  1. Obertura de l’Assemblea.
  2. Lectura i aprovació,  si  s’escau,  de l’acta de  l’Assemblea  General Ordinària del  dia  23/03/2018.
  3. Informe auditoria.
  4. Memòria activitats any 2018.
  5. Presentació i aprovació,  si  s’escau,   del  tancament  de  l’exercici  de  l’any  2018.
  6. Presentació i aprovació  si s’escau, del pressupost estimatiu d’ingressos i despeses  de  l’any  2019.
  7. Precs i preguntes.

El pressupost estarà a la vostra disposició a la Seu Col·legial i a la pàgina web del Col·legi.

Atentament,
Tarragona, 7 de març de 2019

Teniu a la vostra disposició la Memòria Visual resum de l’any 2018.

Visualitzar

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×