DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7807 – 11.02.2019
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/215/2019, de 30 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 de setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-LLIURE-2018), publicada al DOGC núm. 7718, de 3.10.2018.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×