DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7793 – 22.01.2019
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE SALUT
EDICTE de 17 de gener de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×