DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7756 – 27.11.2018
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE SALUT
EDICTE de 22 de novembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries per Tractar el Càncer i Altres Malalties Greus.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×