Com a hores d’ara ja sabeu, el passat 23 d’octubre es va publicar el RD 1302/2018 que incorpora novetats amb la col·loquialment coneguda “prescripció infermera”.

Des del Consell de Col·legis Català s’ha emès un posicionament del qual us hem donem trasllat per al vostre coneixement, i que podeu consultar al següent link

En resum el Consell celebra i valora positivament els canvis significatius que ha comportat l’entrada en vigor del nou RD, respecte a l’anterior, ja que atorga una major seguretat jurídica futura al col.lectiu infermer en el desenvolupament de la seva tasca assistencial (un clar exemple, amb el tema de les vacunes, on amb una ordre de dispensació infermera i sense protocol ni validació mèdica, es pot vacunar) , però a la vegada també reconeix que l’actual norma resta lluny d’establir una regulació ajustada a la pràctica real de les infermeres i infermers, pel que anuncia que continuarà treballant per a modificar la normativa mare, com ho és la Llei de les Professions Sanitàries i la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, a efectes reconeixement del col.lectiu infermer com a prescriptor de ple dret.

El Consell considera que tot i que la competència per acreditar a les infermeres s’ha deixat a les Comunitats Autònomes respectives, encara continua centralitzada l’elaboració dels protocols i guies de pràctica clínica i assistencial al Sistema Nacional de Salud, i cal esperar 2 anys per a la validació dels mateixos.

Per una altra banda, el Consell constata incertesa pel que fa a la manera de fer el còmput d’un any d’experiència professional, que juntament amb la titulació de grau (infermera generalista) o també amb el títol de la corresponent especialitat (infermera especialista), s’ha convertit en un requisit per poder accedir a la corresponent acreditació, tot i ser un requisit accessible per a la gran majoria d’infermeres i infermers; i a la vegada, mostra preocupació per la correcta concreció en els protocols que s’elaborin en els 2 anys vinents, d’aquells supòsits específics en què es precisarà la prèvia validació mèdica abans de la indicació infermera.

Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×