Les infermeres, com la resta de la població, poden patir al llarg de la seva vida laboral problemes mentals i addiccions, com ara a l’alcohol o altres drogues. Sovint, les persones en aquesta situació, o no en són prou conscients, o tenen dificultats per demanar ajuda. De vegades actuen barreres com la por a represàlies laborals o la possibilitat de posar en risc la seva intimitat, i es dona un cert “complot del silenci” per no abordar-ho. Tot plegat pot fer que es retardin els diagnòstics, es cronifiquin trastorns i aparegui l’automedicació.

A Tarragona, des de l’any 2010 són 67 infermeres i infermers els qui s’han dirigit al Programa Retorn per a abordar el seu problema de salut, en àmbits com salut mental o addiccions, i de forma confidencial. La majoria han estat dones, en actiu, que hi acudeixen de forma voluntària i que presenten mala salut mental, estrès, malestar psicològic, i en ocasions addiccions, principalment a l’alcohol. S’han generat 881 visites en els recursos especialitzats, en el 80% dels casos per un trastorn de tipus mental, en el 12,6% per abús d’alcohol i en el 7,3% d’ocasions per addicció a substàncies.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), conscient de les necessitats del col·lectiu infermer a Tarragona i Ebre, facilita aquest servei i contribueix a desplegar les seves activitats, integrat en una aliança institucional que compta avui dia amb finançament del CatSalut i s’articula al voltant de la Fundació Galatea. Des de CODITA es fa una crida a totes les col·legiades a connectar amb el Programa i informar-se si els cal, ja que els pot obrir portes a tractar-se i poder-se rehabilitar, social i laboralment. El contacte es fa mitjançant el telèfon 902 16 10 50, i s’ha d’estar col·legiat i en actiu (en alta laboral).

El programa Retorn neix l’any 2000 impulsat pel COIB (Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona) amb l’objectiu de garantir el millor exercici de la professió infermera, i es constitueix en un servei d’atenció especialitzada confidencial. Retorn fa el seguiment dels casos en àmbit ambulatori i hospital de dia, però també té places sanitàries per a ingressos perllongats en el temps. Els punts forts del programa, tal com explicava la infermera Montserrat Martínez , responsable de la Unitat d’Acollida del Programa Retorn en una sessió celebrada a la seu de CODITA, són “la confidencialitat absoluta, les possibilitats d’informació i consell, l’atenció mèdica i psicològica especialitzada, i la  coordinació amb altres espais d’assessoria del Col·legi, com ara la legal, jurídica, laboral, i d’altres”.

CODITA, al servei de la professió infermera

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) reuneix més de 4.000 professionals –380 infermers i tota la resta infermeres-, i compta amb seus a  Tarragona i Tortosa. El Col·legi ofereix serveis de tota mena i fa una defensa activa de l’excel·lència sanitària a Catalunya. Igualment, mira de respondre a les expectatives de millora i innovació d’una professió que cerca la millora continuada i és clau per a la salut de la ciutadania del nostre país.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×