El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel que es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, amb el que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres.

A continuació us fem u resum pràctic del contingut de la nova norma:

I.Què es pot prescriure?

  1. Productes sanitaris i medicaments sense recepta mèdica. Podreu prescriure de forma autònoma, atenent a criteris de responsabilitat professional.
  2. Medicaments de prescripció mèdica que no requereixen d’un diagnòstic mèdic, ja que es tracta d’actuacions infermeres. Les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents. És el cas de les vacunes, material de cura de ferides, analgèsics, etc.
  3. Prescripció de medicaments subjectes a diagnòstic i prescripció mèdica. En aquests casos en què les infermeres realitzen les cures i el seguiment de les persones ateses. Després del diagnòstic i la prescripció mèdica, les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents.

II.Quin paper tenen els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial?

Per a la prescripció per part de les infermeres de medicaments que requereixin recepta mèdica, s’estableix la creació de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial que establiran i delimitaran les bases de l’actuació de tots els professionals.

Aquests protocols i guies seran acordats en el sí de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, amb la participació de les organitzacions infermeres i mèdiques i validats per la Direcció General de Salud Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

III. Quan estaran llestos aquests protocols i guies?

Es preveu un termini màxim de dos anys a fi d’aprovar i validar aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

IV.I mentre no s’aproven els protocols?

S’estableix que amb caràcter excepcional i fins que s’aprovin i validin els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial o, en tot cas, fins a complir-se el termini màxim prevista per a la seva aprovació, les infermeres i infermeres que hagin desenvolupat funcions d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà com a conseqüència de l’aplicació de la normativa autonòmica vigent sobre la matèria, podran seguir aplicant els referits protocols i guies en els termes establerts en la normativa autonòmica per la que van accedir a l’exercici d’aquestes competències.

V.Com es farà la indicació i dispensació?

Només es podrà fer mitjançant ordre de dispensació i haurà d’incloure les seves dades d’identificació, el número de col·legiat/da o, en el cas d’ordres de dispensació del SNS, el codi d’identificació assignat per les administracions competents o, en el cas que pertoqui, l’especialitat oficialment acreditada.

En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica també s’inclourà la informació corresponent al protocol o a la guia de pràctica clínica i assistencial en la que es fonamenta.

VI.Què necessitareu per poder prescriure?

Totes les infermeres i infermers s’hauran d’acreditar com a prescriptors.

Els requisits són:

En l’àmbit general

  • Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta.

 En l’àmbit de les especialitats

  • Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.
  • Disposat del títol d’infermera especialista
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta

VII. Qui us acreditarà?

El procediment per l’acreditació de les infermeres i infermers serà regulat per les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències.

VIII. Com afecta a les llevadores?

Les llevadores tenen reconegudes les activitats pel diagnòstic, supervisió, assistència a l’embaràs, part, postpart o de nounat normal. Les previsions del Reial Decret de la prescripció infermera s’entenen sense prejudici del que ja disposa el Reial Decret 581/2017 en aquest sentit.

Des de l’Assessoria Jurídica del Col.legi restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×