Informe sobre el nou RD de Prescripció Infermera

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel que es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, amb el que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres.

A continuació us fem u resum pràctic del contingut de la nova norma:

I.Què es pot prescriure?

  1. Productes sanitaris i medicaments sense recepta mèdica. Podreu prescriure de forma autònoma, atenent a criteris de responsabilitat professional.
  2. Medicaments de prescripció mèdica que no requereixen d’un diagnòstic mèdic, ja que es tracta d’actuacions infermeres. Les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents. És el cas de les vacunes, material de cura de ferides, analgèsics, etc.
  3. Prescripció de medicaments subjectes a diagnòstic i prescripció mèdica. En aquests casos en què les infermeres realitzen les cures i el seguiment de les persones ateses. Després del diagnòstic i la prescripció mèdica, les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents.

II.Quin paper tenen els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial?

Per a la prescripció per part de les infermeres de medicaments que requereixin recepta mèdica, s’estableix la creació de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial que establiran i delimitaran les bases de l’actuació de tots els professionals.

Aquests protocols i guies seran acordats en el sí de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, amb la participació de les organitzacions infermeres i mèdiques i validats per la Direcció General de Salud Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

III. Quan estaran llestos aquests protocols i guies?

Es preveu un termini màxim de dos anys a fi d’aprovar i validar aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

IV.I mentre no s’aproven els protocols?

S’estableix que amb caràcter excepcional i fins que s’aprovin i validin els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial o, en tot cas, fins a complir-se el termini màxim prevista per a la seva aprovació, les infermeres i infermeres que hagin desenvolupat funcions d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà com a conseqüència de l’aplicació de la normativa autonòmica vigent sobre la matèria, podran seguir aplicant els referits protocols i guies en els termes establerts en la normativa autonòmica per la que van accedir a l’exercici d’aquestes competències.

V.Com es farà la indicació i dispensació?

Només es podrà fer mitjançant ordre de dispensació i haurà d’incloure les seves dades d’identificació, el número de col·legiat/da o, en el cas d’ordres de dispensació del SNS, el codi d’identificació assignat per les administracions competents o, en el cas que pertoqui, l’especialitat oficialment acreditada.

En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica també s’inclourà la informació corresponent al protocol o a la guia de pràctica clínica i assistencial en la que es fonamenta.

VI.Què necessitareu per poder prescriure?

Totes les infermeres i infermers s’hauran d’acreditar com a prescriptors.

Els requisits són:

En l’àmbit general

  • Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta.

 En l’àmbit de les especialitats

  • Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.
  • Disposat del títol d’infermera especialista
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta

VII. Qui us acreditarà?

El procediment per l’acreditació de les infermeres i infermers serà regulat per les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències.

VIII. Com afecta a les llevadores?

Les llevadores tenen reconegudes les activitats pel diagnòstic, supervisió, assistència a l’embaràs, part, postpart o de nounat normal. Les previsions del Reial Decret de la prescripció infermera s’entenen sense prejudici del que ja disposa el Reial Decret 581/2017 en aquest sentit.

Des de l’Assessoria Jurídica del Col.legi restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte.

 

Arxius

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.