DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7733 – 24.10.2018
ANUNCIS DIVERSOS
CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA
ANUNCI pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×