DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA  SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1972/2018, de 13 d’agost, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica (LLEVADOR/A LLIURE-2018).

DOGC:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7691/1692332.pdf

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha anunciat a la seva web   la RESOLUCIÓ SLT/1972/2018, de 13 d’agost, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica (LLEVADOR/A LLIURE-2018).

Total de places convocades:   185

Termini d’inscripció: és de 20 dies  naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de  la  convocatòria al DOGC (23.08.2018),  des del 24 d’agost de 2018  al  12 de  setembre de 2018.

Les inscripcions es podran realitzar de manera telemàtica mitjançant qualsevol dispositiu accedint al lloc web de l’Institut Català de la Salut.

 

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×