DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7664 – 16.07.2018
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1637/2018, de 6 de juliol, per la qual es modifica la Resolució SLT/2887/2016, de 12 de desembre, de convocatòria especifica de promoció interna del procés selectiu per proveir places bàsiques de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-PI-2016), en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-PI-2016), i en fisioteràpia (FISIO-PI-2016), tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-PI-2016), tècnic/a superior de funció administrativa (TSFADM-PI-2016), tècnic/a de gestió de funció administrativa (TGFADM-PI-2016), administratiu/iva (ADM-PI-2016), auxiliar administratiu/iva (AUXADM-PI-2016) i tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-PI-2016).

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×