DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7656 – 4.07.2018
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1491/2018, de 20 de juny, per la qual es modifica la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i Hospital de Viladecans, pel sistema de concurs oposició (convocatòria H.Barcelona-DUI-2010).

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×