DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7643 – 15.06.2018
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1236/2018, de 18 de maig, per la qual es modifica la Resolució SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), de modificació de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre (DOGC núm. 6988, d’11.2.2018), per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Butlletí en PDF

Hi ha hagut dues modificacions a destacar, la primera relacionada amb la nova normativa de Protecció de Dades i la segona en quant a la formació contínua, en aquest sentit:

  • Durant el procés d’inscripció telemàtica, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i a la publicació de les dades de caràcter personal i professional.
  • Es valorarà un màxim de 100 hores per activitat formativa (cursos…), amb un màxim de 500 hores lectives per any. Es prendrà en consideració per fer el còmput la data de finalització de l’activitat formativa.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×