DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7639 – 11.06.2018
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1156/2018, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball, dotats, de personal estatutari i de personal laboral de l’Institut Català de la Salut.

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×